donderdag 19 november 2009

Trage Wegen : Zenne en Zoniën werkt mee

Van januari 2008 tot juni 2009 werkten de vzw Trage Wegen en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw samen aan de trage wegen van het Pajottenland. De samenwerking kaderde binnen het project ‘Groene wegen, kans voor mens en ecologie’, gesubsidieerd via het Programma voor Plattelandsontwikkeling.Streekvereniging Zenne en Zoniën was via Willy Defranc actief bij deze actie betrokken.

Concreet gingen ze aan de slag in de gemeenten Beersel, Galmaarden, Halle en Roosdaal.  Enerzijds werden deze gemeenten begeleid om een onderbouwd beleid voor trage wegen uit te werken. De bevolking werd hierbij actief betrokken. Anderzijds werden er pilootprojecten opgestart waar concrete realisaties op het terrein uit voortvloeiden.

Als afronding van het project werden twee brochures uitgewerkt “Leidraad trage-wegenbeleid”
en “Op zoek naar subsidies voor trage wegen”. De eerste brochure is een ideaal instrument om het trage-wegenbeleid op gemeentelijk vlak vorm te geven, te stroomlijnen en te inspireren. De tweede brochure zet een reeks concrete aanknopingspunten met mogelijke subsidiekanalen op een rijtje.