vrijdag 11 december 2009

Beersel blundert in Classic vergunning

"Arrest van de Raad van State van 20/10/2009 betreffende de schorsing van de beslissing van
de deputatie van 19/02/2009 waarbij de milieuvergunning verleend aan de Classic Domein
gewijzigd werd."
Blijkbaar heeft de gemeente  (het schepencollege) het niet te nauw genomen met de wetgeving en is de Vlaams-Brabantse deputatie daar gewoon in meegestapt.  Een eigenaardige zaak die opheldering vraagt. De Classic is al decennia een omstreden "doorn in het oog" van natuurvrienden en omwonenden. Welke regionale journalist of Beerselse politicus spit deze zaak eens uit, liefst tot op de bodem. Of is er (alweer) niks aan de hand?