vrijdag 11 december 2009

Molenbeek natuurlijker

Provincie herstelt Molenbeek in SINT-GENESIUS-RODE en BEERSEL


De deputatie van Vlaams-Brabant heeft de opdracht voor de verwezenlijking van een nieuw beekprofiel voor de Molenbeek in Beersel en Sint-Genesius-Rode toegewezen aan de nv Kembo uit Dessel. Deze aannemer zal de betonnen oevers verwijderen en het natuurlijk beekprofiel herstellen. Eind volgend jaar stroomt er opnieuw proper water tussen natuurlijke oevers, en is de Molenbeek weer een échte beek.
Op de grens van Sint-Genesius-Rode en Beersel, tussen de Kartonweg en de samenvloeiing met de Leuzebeek, lijkt de Molenbeek vandaag meer op een open riool dan op een natuurlijke beek. Grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater stromen hier tussen rechte betonnen wanden.

Al langer wil de provincie Vlaams-Brabant deze beek een meer natuurlijk uitzicht geven, met een licht meanderend verloop en schuine oevers. Daarvoor moet de voetweg, die nu nog vlak naast de beek ligt, een paar meter van de oever gelegd worden. Die werken kunnen echter niet uitgevoerd worden van op het openbare domein. Op de rechteroever bevinden zich gebouwen en op de linkeroever een voetweg en een park. Daarom wachtte de provincie op een gelegenheid om deze werken uit te voeren zonder hinder voor de omwonenden.

"Die gelegenheid doet zich nu voor" zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen, "want Aquafin bouwt naast de beek een nieuwe collector. De provincie pakt tegelijk de beek aan. Omdat de aannemer, die de provincie heeft aangesteld, tegelijk ook de collectorwerken uitvoert, kan hij van dezelfde werkzone gebruik maken en blijft de hinder minimaal. Zo werken Aquafin en de provincie samen aan het herstel van de beek: zuiver water tussen groene oevers."

De provincie investeert 76.615,73 euro in de herinrichting van de beek en het verleggen van de voetweg.(bron: diverse media, waaronder editiepajot.com)

www.vlaamsbrabant.be