vrijdag 4 november 2011

Alsemberg verliest groenZenne en Zoniën betreurt verdwijnen dorpsaard

Recente plannen van de gemeente Beersel zorgen opnieuw voor minder groen in de dorpskern van hoofddorp Alsemberg. “Een betreurenswaardige evolutie, die om compensaties vraagt”, zo vindt ten minste Streekvereniging Zenne en Zoniën.

Boven op de Alsemberg verdwijnt dit pittoresk huisje en komt er een parkeerterrein
Boven op de kop van de Alsemberg, in de Pastoor Bolsstraat, heeft Beersel een kleine woning en een stuk weide onteigend om er een parkeerterrein aan te leggen. Die nood aan meer plaats voor de auto, vloeit onder meer voort uit de aanwezigheid van het bejaardenhuis Zennehart in die straat. Bij de bouw van dit rusthuis heeft Zenne en Zoniën daar al in een bezwaarschrift op gewezen, maar geen gehoor gevonden. Volgens de vereniging gaat het om één van de oudste nog ongeschonden dorpslandschappen die Beersel rijk is. Het groene kader en het waardevolle dorpsgezicht dreigen er helemaal verloren te gaan.

Ook op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Genstberg verdwijnt zowat een halve hectare groen op het terrein van het inmiddels gesloopte Seca-benzinestation. Dit gebied stond vroeger ingekleurd als woongebied (woonpark) en zone voor ambacht en diensten. Als het zou worden aangesneden, zou de bestaande spontane bosbegroeiing ook grotendeels verdwenen zijn. Maar volgens het nieuwe BPA komt er een sportgeneeskunde-complex van ruim 100 bij 30 meter, dat zal luisteren naar de naam Osteopolis. Bovenop het gebouw komen 18 woongelegenheden. “Het BPA legt als voorwaarde de aanleg van groendaken op, maar dit soort van oplossingen vinden wij toch wel wat mager, en eerder geschikt voor een volledig verstedelijkte omgeving. Door de omvang van het complex en de uiterste bebouwingscontour  is er voor groenaanleg haast geen ruimte. Er is op de site van het voormalige Seca-benzinestation namelijk ook nog ruimte voor 26 bovengrondse parkeerplaatsen.”

Het BPA Grootveld waarbinnen deze Osteopolis kadert, moet nog wel  voor advies naar de Gecoro  (gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) maar waarschijnlijk wordt het al einde deze maand aan degemeenteraad  voorgelegd. “Wij pleiten alleszins voor een kleiner gebouw en meer plaats voor groen” zegt Roger Swalens van Zenne en Zoniën. ”In het kader van het lopende openbaar onderzoek hebben wij daar op aangedrongen. Wij zien het rustige karakter van Alsemberg steeds verder verdwijnen en helaas weinig of niets in de plaats komen dat het dorp een echte meerwaarde oplevert.”