woensdag 30 november 2011

Derde Brug voor Halle

Vernieuwing kanaal


Editiepajot_halle_kanaaldoortocht_grote_foto_002
Repro EP
Editiepajot_halle_kanaaldoortocht_kleine_foto_003
Editiepajot_halle_kanaaldoortocht_grote__foto_007
Repro EP
Plannen voorzien voetgangers- en fietsbrug over kanaal en Zenne in centrum Halle
De afdeling Zeekanaal van Waterwegen en Zeekanaal NV heeft twee scenario’s klaar voor de vernieuwing van de doortocht van het kanaal naar Charleroi in Halle. Beide scenario’s, uitgewerkt door studiebureau Grontmij, worden op 6 december aan de bevolking voorgesteld tijdens een infovergadering in de raadzaal van het stadhuis. Bedoeling is om volgend jaar het definitieve scenario te kunnen vastleggen en vervolgens te starten met de uitwerking van de technische plannen.
Aanvankelijk was het kanaal Brussel-Charleroi toegankelijk voor schepen tot 70 ton. Mettertijd werd de tonnenmaat van het kanaal uitgebreid tot een maximum van 1.350 ton op het gedeelte tussen Charleroi en Clabecq en (gedeeltelijk) op het stuk tussen Lembeek en Brussel. Deze schaalvergroting werd echter nooit afgewerkt, zodat de huidige kanaalbreedte en –diepte en de infrastructuur op het deel Lembeek-Brussel en de doortocht van het kanaal in Halle tot op vandaag slechts ontworpen zijn voor schepen tot 600 ton. Bovendien zijn de huidige kanaalinfrastructuur en kunstwerken verouderd en aan vervanging toe. Om op Europees niveau te komen moet het kanaal toegankelijk zijn voor schepen tot 1.350 ton.
DERDE BRUG?
Er zijn nu twee ontwerpstreefbeelden opgemaakt, die elk de grote lijnen bevatten voor een apart vernieuwingsscenario. In het ene scenario wordt het waterpeil drastisch verlaagd en worden de bestaande bruggen vervangen. In het andere scenario wordt het waterpeil in beperkte mate verlaagd en wordt naast de vervanging van de bestaande Sasbrug en Bospoortbrug, een bijkomende brug voorzien voor het gemotoriseerd verkeer.
Het hoofddoel van beide ontwerpen is het verbeteren van de toegankelijk van het kanaal naar Charleroi voor schepen tot 1.350 ton en voor de containervaart. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan het op duurzame wijze verhogen van de mobiliteit, leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid van de stad Halle. Beide ontwerpstreefbeelden vernauwen de band tussen het kanaal en zijn omgeving, met onder meer de aanleg van nieuwe wandel- en fietskades, meer biodiversiteit langs de oevers, een betere waterbeheersing en ruimte voor stadsontwikkeling in een groen en watergebonden kader.
De beide voorliggende scenario’s gaan uit van drie verschillende landschappen: het openruimtelandschap van Lembeek tot aan de spoorwegbruggen over het kanaal, het stedelijk landschap in het centrum van Halle en het werklandschap ter hoogte van Stroppenen Bilkensveld, telkens met hoofdzakelijk dezelfde inrichtingsprincipes voor de oevers en kades.
 Buiten het centrum voorziet men een uitbreiding van de bodembreedte tot 40 meter en de vervanging van de Malheidebrug en de Sasbrug in Lembeek. Ter hoogte van het station voorzien beide scenario’s een kanaalbreedte van 28 meter (= een verbreding van 6 meter) en de vervanging van de Sasbrug in Halle (Nederhem) door een nieuwe vaste brug met een doorvaarthoogte van 7 meter.
De waterdiepte wordt over het ganse traject met een halve meter uitgebreid, naar 4 meter.
In beide ontwerpstreefbeelden wordt verder voorzien in een nieuwe sluis in Lembeek (meer richting Wallonië) en een nieuwe sluis in Halle (meer richting Waterloobrug).
DETAILS
In scenario 1 wordt de Bospoortbrug vervangen door een nieuwe vaste brug met een doorvaarthoogte van 7m; De Willamekaai wordt dubbelrichting zonder parkeerstrook
In scenario 2 krijgt het centrum van Halle in totaal drie bruggen voor autoverkeer.
Ter hoogte van de zwaaikom komt een bijkomende vaste brug voor gemotoriseerd verkeer
De Bospoortbrug wordt een beweegbare tafelbrug, waarbij oversteek mogelijk blijft voor fietsers en voetgangers bij opening van de brug. De Willamekaai wordt omgevormd tot woonerf voor lokaal verkeer en heeft een verlaagde wandelkaai met plaatselijk parkeerstroken;
VOETGANGERSBRUG
De Graankaai wordt autovrij en krijgt een trapvorm met een jaagpad van 3 meter toegankelijk voor fietsers en een gescheiden wandelzone met rustpunten. Ter hoogte van het Stationsplein worden uitkijkpunten voorzien langs het kanaal.
Tenslotte voorzien beide ontwerpstreefbeelden een nieuwe voetgangers- en fietserbrug over het kanaal en de Zenne ter hoogte van de bestaande voetgangersbrug over de sporen, in het verlengde van de Sint-Annastraat. De nieuwe brug zou ‘landen’ op de Leide.