vrijdag 11 november 2011

DOODLOPEND SPOOR


Tramlijn 51 doodlopend spoor voor Beersel


In Beersel is het Openbaar Onderzoek over het gemeentelijk Mobiliteitsplan op 10 november afgesloten. Streekvereniging Zenne en Zoniën heeft dar heel wat bedenkingen bij. Een ervan heeft betrekking op het voorstel dat de voorbije dagen het meeste stof heeft doen opwaaien: de idee om tramlijn 51 van de Brusselse MIVB door te trekken van de Put van Calevoet in Ukkel tot aan het Winderickxplein in Alsemberg. Hoewel dit plan niet veel meer is dan een voorlopig onuitgewerkt idee, wil Zenne en Zoniën er toch dieper op ingaan. Bij nader inzien zijn wij er helemaal niet voor gewonnen. We stellen daarom voor de optie “Doortrekking Tram 51” gewoon te schrappen en andere vormen van openbaar vervoer voorrang te geven in het Mobiliteitsplan.

De argumenten op een rijtje: De aanleg zal de eerstkomende jaren en zelfs decennia in geen geval tot de prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren. Beersel hoeft zich dus niet afhankelijk te laten maken van onzekere politieke voorkeuren en prioriteiten in een ander dan het eigen Gewest.

De aanleg vergt ook zeer zware en kostelijke investeringen, de technische haalbaarheid van het project is niet onderzocht maar nu al omstreden (bereikbaarheid Winderickxplein vanaf De Meent – hellingsgraad Alsembergsteenweg) en belooft langdurige hinder, overlast en verkeersproblemen te veroorzaken.

Volgens Zenne en Zoniën is het veel verkieslijker alle openbaar vervoersmogelijkheden verder uit te bouwen in samenwerking met het eigen Vlaamse Gewest en de eigen vervoersmaatschappij De Lijn. De plannen voor een Gewestelijk Expressnet (voorstedelijk openbaar vervoersnet) onder leiding van de federaal georganiseerde Spoorwegkoepel (Infrabel ) zijn veel concreter en nu al volop in uitvoering. Beersel moet er alles op zetten om van De Lijn goede busverbindingen te verkrijgen naar de toekomstige GEN-stations van Beersel, Lot, Huizingen en in aanvullende orde Buizingen, Sint-Genesius-Rode en het nieuwe knooppunt “Moensberg” op de kruising van twee belangrijke spoorweglijnen (26 vanuit Halle en 124 Brussel -Charleroi).

De meerwaarde van een tramlijn die enkel Ukkel en het hoofdstedelijk Gewest met de dorpskern van Hoofddorp Alsemberg verbindt, is voor alle overige inwoners en alle overige deelgemeenten van Beersel verwaarloosbaar. Ook daarom is het niet erg opportuun tijd en energie in een dergelijk project te steken, zo besluit Zenne en Zoniën.