vrijdag 4 november 2011

Spooktram naar Alsembergse Vismarkt


Spooktram naar Alsembergse Vismarkt

Beersel – Het Alsembergse Winderickxplein zal nog enkele decennia moeten wachten op Tram 51. Dat blijkt uit navraag van Streekvereniging Zenne en Zoniën over de voorstellen die daarover opduiken in de pers. Volgens een MIVB-woordvoerder is er momenteel geen enkel concreet plan om tramlijn 51 te verlengen van de Put van Calevoet naar het centrum van Alsemberg.

Streekvereniging Zenne en Zoniën verbaast zich over de berichtgeving. “Blijkbaar krijgen we na de spoken in het kasteel van Beersel, een spooktram op de Vismarkt”. Het is niet omdat de tramverlenging als een heel lange termijndoelstelling in het Mobiliteitsplan van Beersel is opgenomen, dat er een realistische kans bestaat dat dit omstreden plan ook ooit werkelijkheid kan worden. “Iedereen met gezond verstand kan zien dat die optie technisch trouwens zo goed als onrealiseerbaar is. En de wenselijkheid en het nut van die lijn zijn in het licht vaneen degelijke ruimtelijke ordening en mobiliteit voor Beersel bovendien zeer omstreden”,

Veel goedkopere structurele verbeteringen van het fietspadennet en een ernstige afwikkeling van het vrachtverkeer zijn de uitdagingen waar Beersel voor staat. In het kader van het lopende onderzoek gaan wij dat zeker beklemtonen”.

Ook van een verlenging van lijn 4 naar het station van Ruisbroek is nog helemaal geen sprake. De prioriteiten van de Brusselse openbaar vervoermaatschappij  liggen helemaal elders, met name bij lijn 9 ( AZ Jette) en 62 (Navo), zo verneemt Zenne en Zoniën.