zondag 18 december 2011

Herstel Mouterij Halle

Editiepajot_halle_mouterij_foto_1_foto_merckx
Editiepajot_halle_mouterij_foto_2_foto_merckx

Foto's © Felix Merckx
 
 
De Mouterij van Roye werd bij Ministerieel Besluit op 09 november 1993 als beschermd monument geklasseerd. Dit impliceert dat een grondig restauratiedossier dient te worden opgesteld en goedgekeurd door de Vlaamse Overheid en de Provincie alvorens er werken mogen gebeuren. Mogelijk kan men nu eindelijk met de restauratiewerken starten begin maart 2012.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelde in 2004 een ontwerper aan (via de leasingspartner Dexia) om dit project op te starten. Dit betekende het startsein voor een uitgebreid proces om te komen tot een definitief ontwerp. Na de nodige aanstellingen en het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie, stabiliteitsonderzoeken, bouwhistorische nota’s, materiaaltechnische studies, behoeftenstudies, inventaris van het industrieel erfgoed en overleg met de subsidiërende overheden vond in 2008 de officiële overlegvergadering plaats, waarna het definitieve en goedgekeurde restauratiedossier op de wachtlijst werd geplaatst.
 
Ondertussen werden er, buiten dit restauratiedossier, de nodige ingrepen door de Stad uitgevoerd om de openbare veiligheid te blijven garanderen: de nodige schoringswerken werden voorzien alsook een ingreep om vallend puin van het openbaar domein te houden. Ook werd een verdere degradatie van het monument in afwachting van het dossier gedeeltelijk afgezwakt door het dichten van het dak zodat regenwater minder vrij spel had in het gebouw.
 
Zowel de diensten van de Vlaamse Gemeenschap als de bevoegde minister zag de dringende noodzaak tot aanpak van het dossier in, waardoor men op relatief korte termijn een subsidiebelofte mochten ontvangen en de werken mochten aanbesteed worden. Medio 2011 werd overgegaan tot de aanbesteding van het dossier en werden de aannemers gegund die het werk zullen uitvoeren. Reeds in het najaar van 2011 werden deze gunningen goedgekeurd door de subsidiërende overheden, waardoor een eerste overleg reeds heeft plaatsgevonden.
 
De aannemers werken momenteel aan de planning en de werfinrichting, wat op deze site geen sinecure is. Vermoedelijk zullen de werken op 01 maart 2012 aanvatten. Voorbereidende werkzaamheden zullen in de loop van de maand februari al opgestart worden.
 
Over de restauratie van Mouterij van Roye zal op 14 februari 2012 een info-avond worden georganiseerd.
 
SUBSIDIE
Vlaams minister Geert Bourgeois heeft een premie van 1.475.000 euro toegekend voor de restauratie en herbestemming van de vroegere mouterij Van Roye. Omwille van haar archeologische en industriële waarde is de mouterij sinds 1993 een beschermd monument. Na de restauratie zal de stad er het stadsarchief en een mouterijmuseum in onder brengen
 
De hele linkertoren (met priamidedak) zal plaats geven aan alle noodzakelijke ruimten voor die bij een degelijk archief horen. Het linkerdeel van de gelijkvloerse ruimte wordt ontvangstruimte en leeszaal. Het gebouw wordt langs de straatzijde opnieuw opgetrokken met twee ingangen. Zo kunnen ook tijdens de avond activiteiten worden ontwikkeld. Het avondgedeelte omvat een polyvalente ruimte van ongeveer 130 vierkante meter met keuken en sanitair, met twee lokaaltjes en een groter lokaal. Het industrieel erfgoed, aanwezig in het gebouw zal zo goed als mogelijk gerestaureerd worden. Hierdoor kan de werking van een mouterij worden gevisualiseerd.
 
Met dank aan Editiepajot/Felix Merckx