zaterdag 28 januari 2012

Motor Mobiliteitsplan Beersel blijft sputterenDe gemeenteraad van Beersel heeft vorige woensdag 25 januari 2012 het Mobiliteitsplan goedgekeurd. Streekvereniging Zenne en Zoniën is blij dat het eindelijk zo ver is gekomen. De eerste “startnota” voor dit plan dateert namelijk al van 28 september 2004. Een zware bevalling en daarom blijft er een wrang gevoel hangen.


Romain Bogaerts, afgevaardigd bestuurder van Zenne en Zoniën stelt vast: “ Voor de meest nijpende problemen biedt het plan namelijk geen oplossingen. Zo blijft het bijzonder vaag over de aanleg van “functionele” fietspaden. Dat er in Beersel een praktisch bruikbaar fietspadennet zou komen, is al vele malen aangekondigd. Maar ook nu blijft alles weer beperkt tot goede intenties en tot een herhaald “aankondigingsbeleid”. Ook de problematiek van het zware vrachtverkeer in de industriezones en de woonkern van Lot komt onvoldoende uit de verf. Heel het mobiliteitsplan werd ook nog eens gedwarsboomd door de opname van deelgemeente Lot in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en door de plannen voor de aanleg van een Ringweg om Lot. Het gemeentebestuur en zeker het schepencollege, wisten dit lang van tevoren, maar voor de mensen zelf was dit VSGB  een uiterst onaangename verrassing. Vandaar dat het Mobiliteitsplan eigenlijk al achterhaald was, voor het goed en wel het levenslicht had gezien. “

“Toch worden de bezwaren van ondermeer Streekvereniging Zenne en Zoniën, maar ook die van andere geïnteresseerde en gemotiveerde burgers vooral uit deelgemeente Lot, met weinig zin voor nuance, onder de mat geveegd.  Volgens de vereniging maakt de bestuursmeerderheid in Beersel er zich opnieuw van af met de gratuite bewering “dat aan sommige opmerkingen al is tegemoetgekomen en dat andere berusten op misverstanden”.

“De overgrote meerderheid van de ingediende bezwaarschriften  is wel degelijk  gebaseerd op  grondige lectuur en even grondige argumentatie.  Het studiebureau dat de gemeente inhuurt voor dergelijke plannen, heeft ze nadien zogezegd “weerlegd”.  En de gemeenteraad neemt dit dan zomaar over. Zo wordt minstens de indruk gewekt dat die bezwaren allemaal ongegrond zijn, dat die criticasters er allemaal niks van verstaan, dat het dus hun verstandelijke vermogens te boven gaat.“

“Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, durf ik te stellen dat een meerderheid van gemeenteraadsleden de volledige mobiliteitsstudie niet grondig heeft gelezen. Ik kan dit zelfs begrijpen, want de lectuur ervan vergt moed en zelfopoffering. De sector van de planologen en hun studiebureaus, die leeft van de opdrachten die gemeentebesturen (en dus van ons allemaal, de belastingbetalende burgers) hem ‘toevertrouwen’ is er namelijk in gespecialiseerd om eenvoudige zaken zo ingewikkeld mogelijk voor te stellen.  Ik kan daarvan desgewenst enkele staaltjes uit het Mobiliteitsplan citeren. Ge valt er van achterover. Maar ge durft er niet mee lachen…” zegt voorzitter Roger Swalens, “Echt kritische stemmen worden niet gehoord. Geen wonder dat geïnteresseerde burgers op de duur niet verder meer durven te kijken dan hun voortuin.”

Toch blijft Zenne en Zoniën optimist en positief. De vereniging wil in de toekomst meer mensen actief bij het mobiliteitsbeleid betrekken. “ Als we daarover vrijuit onze mening blijven zeggen, zullen meer burgers er ook intensiever bij betrokken raken en er over gaan nadenken. Mobiliteit is te belangrijk om zomaar vrij spel te geven aan studiebureaus en deskundigen. We hebben daarom in ons bezwaarschrift trouwens expliciet  gevraagd dat niet alleen ambtenaren, maar ook de gemeenteraad en het schepencollege op tijd en stond uitleg en verantwoording geven over de stand van zaken  “Permanente evaluatie”, om het eens in vaktaal te zeggen. En ook: niet alleen veel papier volschrijven, maar ook werkelijk iets doen voor bijvoorbeeld de fietsers en voor de mensen van Lot”.