zaterdag 14 januari 2012

Red de Vijver van Essenbeek

HALLE - ‘Red de Vijver Essenbeek’ ondervraagt politieke partijen


Sinds eind 1999 voert een comité van onafhankelijke burgers, leden van KWB Essenbeek, Zenne & Zoniën, Natuurpunt Halle, de Essenbeekse Chiro Alcha en Kadasj onder de naam ‘Red de Vijver Essenbeek’ een strijd voor de redding van de vijver van Essenbeek. De doelstellingen zijn: stopzetting van de natuurvernielingen aan het parkgebied en herstel in de oorspronkelijke staat van de ganse site; de bouw van woningen langs de Kasteelstraat verhinderen en de realisatie van een park – van de Warandebron tot en met de kasteelvijver – voor de Essenbeekse gemeenschap.
 
Twee jaar geleden vernietigde de Raad van State de bouwvergunning voor 14 woningen langs de Kasteelstraat. Intussen is er op het terrein niets veranderd: na de veroordeling tot herstel in de oorspronkelijke staat van de vijversite heeft de overtreder geen enkel initiatief hiervoor genomen.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar druk worden voorbereid, doet het ‘Comité ‘Red de vijver Essenbeek’ een beroep op de politici. Zij willen van hen vernemen op welke wijze hun doelstellingen in hun programma worden opgenomen. Eric De Greef: “Wij willen absoluut een mentaliteitswijziging bekomen van de politici in Halle om nu eindelijk eens de kaart van de lokale bevolking en de natuur te trekken en alle onredelijkheid – door de overtreder te blijven steunen – opzij te schuiven. Daarom startten we begin december een campagne op gericht aan de verschillende politieke partijen in Halle. In bijlage treft u onze brief aan. In de loop van de maand september 2012 zullen we objectief in een huis-aan-huis blad aan de Essenbeekse bevolking meedelen wie ons steunt en op welke wijze. Dit zal gekoppeld worden aan een persconferentie en een offensief naar alle lokale media”.

Zij lanceerden een webstek waarop een overzicht van de strijd voor dit parkgebied kan gelezen worden.

Eric De Greef: “Het was absoluut noodzakelijk om na 12 jaar nog eens alles duidelijk voor te stellen en ook voor nieuwe inwoners en de jongere generatie was een introductie niet langer een overbodige luxe”. Zie https://sites.google.com/site/reddevijveressenbeek/  .

Bron: Eigen informatie en Editiepajot.