donderdag 2 februari 2012

BEERSEL - Lot van Lot bezegeld?

Geen_ringweg_lot

Het Belgisch Staatsblad publiceert vandaag donderdag 2 februari het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. Voor de Beerselse deelgemeente Lot is de oplossing Total – dienstencomplex niet in aanmerking genomen en blijft de Noordelijke ringweg behouden
Ook aan de plannen in verband met de verdichting van de bebouwing en de verhoging van het aantal bouwlagen in Lot blijven behouden. Het Actiecomité Geen Ringweg in Lot en Streekvereniging Zenne en Zoniën nemen voorlopig enkel kennis van de beslissing. Ze zullen later, na grondige lectuur van het besluit en inzage van de plannen, beslissen welke verdere acties ze gaan ondernemen. Alleszins leggen ze zich niet goedschiks bij het besluit van de Vlaamse regering neer.
Een schorsings- en of annulatieberoep bij de Raad van State moet uiterlijk op 2 april 2012 ingediend worden.