vrijdag 3 februari 2012

Leeuw tegen VSGB

Sint-Pieters-leeuw kan niet akkoord gaan met de definitieve vaststelling van “het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan", afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden zoals die verschenen is in het Staatsblad. De gemeente zal  beroep aantekenen bij de Raad van State. VSGB staat voor Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

Het gaat hier vooral voor het gebied gelegen tussen de Ruisbroeksesteenweg – Meerweg – Jean Dombréstraat en Detrestraat waar landbouwgebied omzet in woongebied en het feit dat er op de Bergensesteenweg tussen de grens van Anderlecht en Brucom alleen winkels kunnen komen met een oppervlakte van 150m2.
De omzetting van landbouwgrond naar woongebied druist volledig in tegen onze visie over ruimtelijke ordening om zoveel mogelijk open gebieden te behouden. Momenteel heeft Sint-Pieters-Leeuw geen behoefte aan 2.000 nieuwe woningen. Over 20 jaar misschien wel, zegt men bij de gemeentelijke overheid.
Het VSGB voorziet hier woonblokken met een hoogte van 15 meter, wat goed is voor 5 verdiepingen. Het zegt ook dat er twee parken moeten komen.

BERGENSESTEENWEG
VSGB voorziet dat er op de Bergensesteenweg tussen de grens met Anderlecht en de 
Alsembergsesteenweg op de grens met Halle alleen winkels mogen komen met een oppervlakte van 150 m2. Ook dat staat volledig haaks op de plannen van Sint-Pieters-Leeuw.
SLeeu wilde een herinrichting van de Bergensesteenweg tussen de grens met Anderlecht tot aan de Macro, waarbij dit gedeelte van de Bergensesteenweg zou omgevormd worden tot een winkel-wandel boulevard. Nu geldt plots een beperking van de winkeloppervlakte tot 150 m2, ook voor de voormalige Carrefour-omgeving . Ook de ombouw van Ten Brucom, dat nu in een parkgebied ligt, tot een gebouw dat functioneel zou zijn met de nabij liggende bedrijvenzone wordt onhaalbaar. Men voorziet dat hier winkels kunnen komen en daar wil Sint-Pieters-Leeuw niet van weten. Sint-Pieters-Leeuw trekt hiervoor naar de Raad van State.