dinsdag 24 april 2012

Actiecomité vraagt uitstel BEERSEL Structuurplan

Editiepajot_beersel_wordt_dit_ons_lot_grote_foto
Repro EP
Streekvereniging Zenne en Zoniën en het Actiecomité “Geen Ringweg in Lot” vragen op de valreep aan alle gemeenteraadsleden om volgende woensdag het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorlopig niet goed te keuren. In de voorbije weken hebben zij met alle politieke fracties die in Beersel vertegenwoordigd zijn, daarover gesprekken gevoerd.
Niet alleen het uitblijven van een goede verkeersafwikkeling rond de Lotse industriezones, ook de bouwpolitiek die Beersel voor Lot wil volgen, is voor hen moeilijk verteerbaar. En het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan volgt veel te veel en te klakkeloos de lijn van het VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel).Het plan ligt woensdagavond voor op de gemeenteraad.
“Op karikaturale wijze wordt Lot in het plan van de gemeente beschreven als “de omgeving van de Kanaalzone die in belangrijke mate ingevuld is met meer grootschalige bedrijvenzones en diverse grootinfrastructuren (steenweg, autosnelweg, kanaal, spoorweg)” en met een “nederzettingsstructuur die aansluiting vindt bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het GRUP Beersel waarover de gemeenteraad zich nu moet buigen, trekt de logica van het VSGB volledig door. Bij het lezen van de beschrijvingen die van Lot worden gegeven, krijgen we de indruk dat ze enkel willen rechtvaardigen dat alles wat men elders liever kwijt dan rijk is, in Lot wordt geconcentreerd”, zegt Roger Swalens van Zenne en Zoniën.
Daarbij wordt er in Lot duidelijk voornamelijk ingezet op grootschalige projecten. Op de weide tussen de Dworpsestraat, de Pastoriestraat en Blokbos worden op korte termijn 52 wooneenheden voorzien; aan de overkant van Langblok en Zittert (thans weiden en akkers, de uitlopers van de flanken van de Laekenberg) komen op middellange termijn 45 wooneenheden; behoudens vergissing, gaat het achter de Kloosterstraat en de Vogelenzang “slechts” om 15 wooneenheden;
Op lange termijn is er ook het voornemen om de bedrijvenzone gelegen tussen de Molenstraat, Breedveld, Dworpsestraat en de J. Springaelstraat te bebouwen. Dat is een terrein van 7,5 ha, waar AMP en Sofa-Bed zijn gevestigd, maar dat nu nog helemaal omzoomd is door diepe weiden. Er komen maar liefst 188 wooneenheden. Ook “Over de vaart” worden belangrijke nieuwe bouwontwikkelingen niet uitgesloten (vier gebieden in totaal: 100 eenheden).
Open ruimten verdwijnen, maar ook een deel van de huidige bevolking?
 “Samengevat stellen wij ons de vraag hoe men met al deze nieuwe bouwplannen de samenhorigheid binnen de bevolking denkt te behouden. Om haar doel te bereiken zal de gemeente nagenoeg alle open ruimte in het centrum van Lot opofferen aan nieuwbouw, her en der bouwhoogten van 3 + 1 invoeren en grootschalige gebouwen oprichten (minimum 25 wooneenheden per hectare). Omdat dit in Lot niet wordt geslikt en het verzet blijft aanhouden, vragen wij aan alle gemeenteraadsleden om het voorliggende plan niet goed te keuren en in mei een meer evenwichtige beslissing te nemen”, zegt Roger Swalens
.
Intussen zijn in Lot ook nieuwe raamaffiches verspreid, met een duidelijke boodschap aan de Beerselse politici.