zondag 15 april 2012

CD&V-kopstuk Van Rompuy geeft ons gelijkCitaat van de maand:


“Ik vind dat het opnieuw toelaten van hoogbouw zal leiden tot een uitbreiding van Brussel. Het is al zo moeilijk om bepaalde Vlaamse randgemeenten te onderscheiden van Brussel, maar als men hoogbouw toelaat, dan geef ik u op een briefje dat we in gemeenten als Sint-Stevens-Woluwe, Groot-Bijgaarden en Ruisbroek de flats zullen zien oprijzen.

Op termijn zal dat veel belangrijker zijn dan het vastleggen van taalgrenzen.Die woningen zullen niet vol Vlamingen zitten, maar vol anderstaligen, niet-Nederlandstaligen, buitenlanders enzovoort.

In de woonkernen van al die Vlaamse gemeenten zal het Nederlandstalige karakter zeker in gevaar komen”.


Eric Van Rompuy, Vlaams parlementslid (CD&V) en gewezen Vlaams Minister van Economie, KMO, Landbouw en Media,

over de plannen van de Vlaamse regering om binnen het VSGB het maximum aantal bouwlagen op te trekken van 2 naar 5

(Commissie voor Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement, dd. 25 januari 2012)