vrijdag 4 mei 2012

Milieueffecten voor Halse binnenstad

Streekvereniging Zenne en Zoniën zal voorlopig geen opmerkingen of bezwaren indienen naar aanleiding van de consultatieronde voor het MER (Milieu Effecten Rapport) Ruimtelijk Uitvoeringsplan Parklaan-Zenne-Vondel.
Het studiebureau Anteagroup heeft een lijvig en zeer gedetailleerd rapport klaargestoomd van ruim 120 bladzijden en nog eens 50 bladzijden kaarten en grafieken als bijlage, waar iedereen tot 7 mei opmerkingen kan bij maken. Volgens voorzitter Roger Swalens van Streekvereniging Zenne en Zoniën overstijgt die studie eigenlijk de mogelijkheden van de doorsneeburger. En zelfs van de uitermate geïnteresseerden. Het vergt veel concentratie, deskundigheid en doorzettingsvermogen om achter de vaktaal en de specialismen de toekomstige ontwikkeling van een groot deel van de Halse stadskern te achterhalen. Laat staan te kunnen wijzen op mogelijk nadelige milieueffecten op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, handelsactiviteit en luchtkwaliteit.
“Er groeit, niet alleen in Halle, een kloof tussen de deskundigen, de politici en de burgers. Daarom lijkt het ons aangewezen om op dit studiewerk voorlopig niet te reageren. Wellicht kunnen vakbondsorganisaties en handelaarsverenigingen die op eigen studiediensten kunnen terugvallen, dit wel. Streekvereniging Zenne en Zoniën zal de tijd nemen om het eigenlijke RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) onder de loep nemen “. Wij zeggen niet dat de studie niet grondig en degelijk is, maar ze ondersteunt natuurlijk een reeds gewenste evolutie en er kan op veel vlakken nog een grondig debat voorafgaan aan de uiteindelijke realisatie van bijvoorbeeld een grootschalig project als het woon- en winkelproject Arkenvest dat aan een grote speler als Wereldhave wordt toevertrouwd.
Halle plant het Openbaar Onderzoek voor het eigenlijke RUP pas voor midden 2014.