donderdag 3 mei 2012

Halle PLAN PARKLAAN-ZENNE-VONDEL niet voor morgen
Terwijl er al volop wordt gebouwd en ontwikkeld in de Halse binnenstad, zijn deskundige studiebureaus volop aan de slag met Milieu Effecten Rapporten en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

Is het project Arkenvest – het grote woon- en winkelcentrum aan Molenborre en Parkske – voor morgen, volgend jaar of nog later? Wie zal het zeggen?

Rekening houdend met de termijnen van de verschillende procedures die dienen genomen te worden (m.e.r.-procedure en RUP-procedure) en rekening houdend met het feit dat een goedgekeurd MER bij het RUP dient gevoegd te worden, komt het stadsbestuur tot de volgende planning:

- voorjaar 2013: goedkeuring van het MER
- najaar 2013-voorjaar 2014: plenair advies
- voorjaar 2014: voorlopige aanvaarding
- midden 2014: openbaar onderzoek
- najaar 2014: behandeling bezwaren en definitieve aanvaarding
- najaar 2014: goedkeuring door deputatie.

NvdR: Tot 7 mei kan iedereen reageren op een omstandige  MER-studie. Wel enkele dagen vakantie vragen aan de baas, de vakantie eventueel wat verschuiven, de nachtslaap inkorten en wat snelcursussen breinaanscherpen, jargonbeheersing en  relaxatietechnieken onder de kiezen nemen. Niet simpel te verteren. En dan nog tijdig klaar komen?!