maandag 16 juli 2012

Willekeur in Sint-Genesius-Rode*− Bron: belga.be en De Morgen
© belga.
Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte vraagt het gemeentebestuur van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode "op een klantvriendelijke en correcte manier te werk te gaan bij het beoordelen van verzoeken van verenigingen". Dat blijkt uit het antwoord van minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van Mark Demesmaeker (N-VA). Bourgeois zegt dat hij zich aansluit bij het verzoek van de gouverneur.
De gouverneur reageert daarmee op een klacht van Anne Sobrie, Vlaams schepen in Rode, na de gemeenteraad van 15 februari tegen de weigering van de Franstalige meerderheid om logistieke steun te verlenen aan de vzw Wauterbos Sport voor een aantal sportactiviteiten. Volgens Sobrie legden de Franstaligen bijkomende taalvoorwaarden op waarop de vzw niet kon ingaan. Sobrie legde ook klacht neer omdat de zaak niet op de gemeenteraadszitting behandeld werd. Dat is in faciliteitengemeenten decretaal verplicht over punten waarin het - evenredig samengestelde - schepencollege geen consensus kan bereiken.

Uit het onderzoek van de gouverneur blijkt echter dat het schepencollege geen enkel beslissing nam over de aanvraag. "Hiervan is geen enkel spoor terug te vinden op papier, noch in de notulen van het college, noch in de notulen van de gemeenteraad van 15 februari waar de oppositie nochtans vragen stelde over dit dossier. Door geen beslissing te nemen geeft de gemeente evenwel blijk van onbehoorlijk bestuur. Wanneer een vereniging zich tot een bestuur richt met een vraag tot steun mag zij terecht verwachten dat hierover een beslissing genomen wordt", aldus Bourgeois. Het gemeentebestuur ging volgens de minister ook in de fout door de zaak niet te agenderen op de gemeenteraad.