zondag 30 september 2012

Halle Essenbeek wil klare wijn
 Red de Vijver Essenbeek vraagt partijen KLARE WIJN

Heb je het spandoek aan het begin van de Kasteelstraat al opgemerkt ?     ;-)

Om onze strijd vooruit te helpen hebben we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de politieke partijen aangeschreven met het verzoek hun standpunt omtrent de vijver te vernemen. Hieronder vind je het resultaat van onze rondvraag.

Lijst 1 : Open VLD    
Deze partij werd driemaal aangeschreven maar we kregen geen enkele reactie. In hun programma, dat je online kunt raadplegen, is ook niets te vinden over het bewaren van de vijver, ze ijveren zelfs voor het bouwen van nieuwe woningen!
 
Lijst 2 :  N-VA         
We werden uitgenodigd op het politieke bestuur om onze visie te komen toelichten, waarvoor onze waardering. Dit resulteerde in onderstaand standpunt.
De vijver, een historische getuige van het verdwenen kasteel, ligt in de dorpskern en was voor iedereen toegankelijk. We zijn van oordeel dat deze natuurlijke site na aansluiting op het Warandepark een groene open ruimte vormt die een meerwaarde biedt voor de Halse bevolking.
Uitgangspunt voor de N-VA is in dit dossier het respect voor de rechtspraak en de beslissingen van de hogere overheid. Zo herbevestigde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters eerder de vernietiging van de bouwvergunning langs de Kasteelstraat omdat het Gewestplan hier onwettig is.
Om uit de juridische impasse te komen is N-VA  er voorstander van dat de Stad een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) opstart.
Door  de volledige vijversite vanaf de Kasteelstraat vast te leggen als parkgebied komt men tot een duidelijke en definitieve oplossing. Hierdoor kan de Stad, in eigen beheer of in beheer met het Vlaams Gewest, de site verwerven en een toegankelijk parkgebied inrichten van de Warandebron tot en met de kasteelvijver in aansluiting op het Boommarterpad.
Zo kunnen we ook tegemoetkomen aan de vraag naar een openbare visvijver voor onze sportvissers. De vijver van Essenbeek was immers decennialang een drukbezochte visvijver.   

Lijst 4 : SP.a   
We werden uitgenodigd op het politieke bestuur om onze visie te komen toelichten, waarvoor onze waardering. Dit resulteerde in onderstaand standpunt.
SP.a-Halle is van mening dat het juridisch steekspel tussen het comité “RedDeVijver” en de eigenaar van de vijver tot een patstelling heeft geleid, waar niemand bij gebaat is.

SP.a  Halle is van oordeel :
-          dat de bouw van woningen langsheen de Kasteelstraat dient afgevoerd te worden;
-          alsook de eis tot volledig ecologisch herstel en de hiermee gepaard gaande dwangsommen.
Het toekomstig stadsbestuur dient een initiatief te nemen tot aankoop van deze vijver om alzo een stedelijke visvijver te realiseren. Er dient voor het gebied een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt te worden.

Lijst 3 : Vlaams Belang  
Deze partij hebben we driemaal aangeschreven maar we kregen geen enkele reactie.


Lijst 6 : GROEN  
Groen deelde ons mee dat voor hen de vijversite moet aangekocht worden door de stad om ingericht te worden als een park met visvijver.

Lijst 7 : CD&V     
Bij CD&V werden we alleen door de voorzitter uitgenodigd, tot bij de democratische basis geraakten we niet. Maar dit gesprek was een grote ontgoocheling door de uitspraken en verkondigde standpunten: een park kan overwogen worden, maar eerst willen ze hun uiterste best doen om woningen te laten bouwen langs de Kasteelstraat!
Verder moesten we het stellen met uitspraken als “Op het kanaal zit er ook goeie vis voor de hengelaars”, “Essenbeek heeft toch al het Hallerbos, waarom dan nog een park met vijver ?”  en “We gaan er toch geen mini-Bokrijk van maken ?”.
In hun programma, dat je online kunt raadplegen, is niets te vinden over het bewaren van de vijver.
 

Vanuit onverwachte hoek – de Personenpartij – kregen we steun in hun pamflet, waarvoor onze dank. Zij steunen onze strijd voor een park met vijver voluit, evenwel wijzen we hun pleidooi voor een tweetalige stad absoluut af! (Wegens een administratieve fout mag deze partij niet aan de verkiezingen deelnemen.)

We roepen alle partijen op om eerlijk en transparant te zijn over hun standpunten en te besturen voor het welzijn van Essenbeek. En vergeet niet:

ESSENBEEK, STEM VOOR UW PARK MET VIJVER!


Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij  Eric De GREEF – 02/361 35 69 eric@edegreef.be of op onze nieuwe webstek: https://sites.google.com/site/reddevijveressenbeek/

In naam van het kernbestuur van comité REDdeVijver   :
Pieter Gremmelprez en Rudi Wastiels (KWB Essenbeek), Willy Defranc (Zenne&Zoniën), Bert Ghysels (Natuurpunt Halle), Katelijne Devillé, Willy Devillé en Jef Isenbaert.

Met een juridische stand van zaken komen we zeker in december nog eens in uw bus !