zondag 7 oktober 2012

Lot centraal in debat BeerselPleidooi voor openheid en dialoog

Beerselse lijsttrekkers debatteren in Lot

Afgelopen vrijdag vond in De Kring in Lot het lijsttrekkersdebat plaats waarnaar in deze Beerselse deelgemeente sterk werd uitgekeken. Het actiecomité "Geen Ringweg in Lot" en Streekvereniging Zenne en Zoniën, wilden met de debatavond de gemeentepolitiek wakker schudden en de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad duidelijk kleur doen bekennen over de toekomst van de deelgemeente Lot in Beersel. 

De meeste kopstukken waren aanwezig om het debat aan te gaan: Michel Ruykens voor Spa Groen, Klaas Slootmans voor Vlaams Belang, Gilbert Wouters voor Open Vld, Hugo Vandaele voor CD&V, Ben Weyts voor NVA en Barbara Danis voor Open Beersel.  Patrick Brocca van Union Beersel had niets van zich laten horen. Moderator was Geert Vanhassel.

De plannen voor de aanleg van een Ringweg om Lot gaven de directe aanzet tot het ongenoegen dat zich in Lot de afgelopen maanden liet aanvoelen.

“Helaas mogen we inderdaad met recht en reden zeggen dat Lot in de hoek zit waar de klappen uitgedeeld worden. Is het immers onterecht dat bij de Lottenaar het beeld leeft dat alles wat men elders liever kwijt dan rijk is, in Lot terecht komt? De ringweg, industrie met de geplande uitbreiding van Colruyt in de Laekebeekzone, het merendeel van de woningen die men in Beersel moet bouwen om de woningnood te lenigen, windmolens, islamitisch centrum …Worden wij fair behandeld? “ zo vroeg Mieke Van Gerwen van Lotgenoten in Actie zich bij aanvang van het debat af. Ze benadrukte ook dat vele plannen al heel lang in voorbereiding waren, maar dat het wat betreft informatie aan de bevolking hierover toch aan duidelijkheid ontbrak.

Vijf thema’s kwamen in het debat aan bod: de Ringweg en algemene mobiliteitsproblemen, het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, samen met het woonbeleid, de wateroverlast, de geplande windmolens, de ontwijding van de parochiekerk en de komst van een islamitisch centrum. Voor elk thema kregen de lijsttrekkers allemaal samen 15 minuten om hun standpunt uit te leggen. Daarna volgde telkens een vragenronde van 10 minuten voor het publiek.

Blijkbaar, zo is op de debatavond toch verzekerd, is dankzij de inspanningen van de actiecomités, daarin gesteund door zowat de hele politiek in Beersel, de zuidelijke ringweg over de Laekenberg geschrapt. De noordelijke parallelweg aan de Zennestraat is behouden, maar is als gevolg van de procedure van de actiecomités voorlopig geschorst. Hij is dus nog niet definitief van de baan. Voor vele burgers zijn deze plannen in 2011 uit de lucht komen te vallen, maar niet voor de gemeentepolitici: die zijn er al sinds 2005 mee bezig. De Vlaamse Overheid heeft sedert dan op zeer regelmatige basis overleg gepleegd met de gemeenten, waaronder de Gemeente Beersel.

Sommigen zullen beweren dat de firma's van de groep Colruyt door de gemeente zelfs gelokt zijn met de belofte van een ontsluiting aan de Zennestraat. Alleszins heeft die logistieke mastodont zich daar kunnen vestigen, vooraleer de ontsluitingsweg er was, met alle problemen van vandaag in de Zennestraat.
Lot maakt in tegenstelling tot de andere deelgemeenten van Beersel deel uit van dat Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. In dat gebied is volgens de plannen van de Vlaamse overheid meer verstedelijking en industrialisering mogelijk, dan in de gebieden die daarbuiten liggen. De gemeente heeft nu zelf ook een plan gemaakt dat aangeeft welke weg zij de komende jaren op wil: het ruimtelijk structuurplan. Volgens de actiecomités geeft dit plan een maximalistische invulling aan het VSGB, waar het ook mogelijk zou zijn geweest om deze minimalistisch in te vullen. Er worden heel wat weiden en akkers opgeofferd aan woningbouwprojecten, bouwhoogten kunnen in grote delen van Lot opgetrokken worden naar 4 woonlagen. Alle politici rond de tafel waren het er in grote lijnen over eens dat met de verdere bebouwing van Lot omzichtig te werk moet worden gegaan. Maar de accenten liggen nog sterk verschillend en de nieuwe gemeenteraad zal zich alleszins zeer waakzaam over alle concrete dossiers moeten buigen.

Wat het overstromingsgevaar en de terugkerende wateroverlast betreft, waren de meningen sterker verdeeld. Sommigen verkiezen de recent door het schepencollege bestelde studie af te wachten, anderen denken dat vele “gezonde boerenverstand”-maatregelen samen al veel zoden aan de dijk kunnen brengen. In ieder geval staat ook dit aandachtspunt duidelijk op de agenda.

De plannen voor de bouw van zeven windturbines zorgden ook niet meteen voor eensgezindheid, zomin bij de politici als bij het aanwezige publiek. Vooral de korte afstand tussen de installaties en de woongebieden in Lot en Sint-Pieters-Leeuw met de wijk De Witte Roos, zorgen voor ongerustheid. Anderen zagen dan weer het laag in het dal gelegen Lot niet meteen als geschikte locatie en wilden de turbines beter in hoog gelegen andere deelgemeenten laten functioneren. Ook hier kwam de kritiek “dat men de bevolking 5 jaar lang niet op de hoogte heeft gebracht en al die tijd geen draagvlak heeft gezocht voor het project “.

De ontwijding van de katholieke parochiekerk van Lot en de zoektocht naar een toekomstige bestemming er voor, gekoppeld aan de komst van een Islamitisch centrum lokten nog het meeste reacties uit. Een lang uitgesponnen dialoog met het publiek in de zaal maakte hier duidelijk dat de impact van deze twee dossiers door de politici blijkbaar is onderschat. Voor- en tegenstanders gingen hierover in debat en dit thema kan de komende maanden waarschijnlijk nog veel controverse uitlokken. Vlaams Belang stond als partij alleen in haar complete afwijzing van het Islamitisch centrum, de ander partijen toonden openheid en vertrouwen.  Ze benadrukten allemaal dat ze direct zullen optreden als dit Islamitisch centrum op een of andere manier voor overlast zou zorgen. Hoewel ze tegelijk stelden dat de gemeenteoverheid niet veel instrumenten ter beschikking heeft om dat te doen.

Roger Swalens, voorzitter van Streekvereniging Zenne & Zoniën, benadrukte in zijn besluit dat zowel zijn vereniging als “Lotgenoten in Actie” verder blijven werken. Hij wees er ook op dat betrokkenheid van de mensen en correcte informatie vooraf door politici essentieel zijn. Het debat verliep in een correcte sfeer, en ook dat vond hij positief.