dinsdag 15 januari 2013

Ringweg bracht ze samen in Lot


Het actiecomité Geen Ringweg in Lot hield afgelopen zondag  op het Europaplein een Nieuwjaarsdrink. Bedoeling van de gezellige organisatie was niet alleen de Lottenaren te blijven betrekken bij verdere acties, maar ook  geld bijeen te brengen om juridische procedures mee te bekostigen. Het voorbije jaar was enorm druk voor het actiecomité. De schorsing van de aanleg van een ringweg om Lot, die was opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB), was een eerste succes.

‘De ringweg komt er voorlopig niet. De aanleg is geschorst, in afwachting van een definitieve uitspraak over de opportuniteit ervan', aldus Mieke Van Gerwen.

Intussen blijven we er bij de betrokken partijen op aandringen om  uit te kijken naar een betere oplossing, want voor de bewoners in de Zennestraat is de toestand ondraaglijk.

Samen met Streekvereniging Zenne en Zoniën ging het actiecomité ook in verzet tegen het gemeentelijk structuurplan. De grootste kritiek was toen dat er in Lot te veel en te hoog dreigt gebouwd te worden, en dat de gemeente de richtlijnen van het VSGB veel te slaafs achternaliep.

Het structuurplan werd toch goedgekeurd en het gemeentebestuur wees er toen op dat er geen enkele intentie is om het aantal bouwlagen te verhogen. ‘Hoogbouw blijft mogelijk, al hebben de  gemeentepolitiekers hopelijk begrepen dat de Lottenaren er zich zullen blijven tegen verzetten. In buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw is het nieuwe bestuur trouwens al teruggekomen op eerder genomen beslissingen, met name in het dossier Wilderveld. Men gaat voor anders en beter. Dit kan bij ons toch ook', aldus  Mieke Van Gerwen. Zij verwacht dat het alleszins verder uitkijken blijft naar de evoluties in de Beerselse deelgemeente, want de kans dat Lot verder verstedelijkt is in de huidige context nog altijd zeer reëel.