woensdag 13 februari 2013

Natuur en wonen verzoenen in Dworp?

DWORP - De bouwvergunning voor een verkaveling met 18 woningen in Dworp, in de zone tussen de Zevenbronnenestraat, de Kerkstraat en de Krauwenberg, is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. geschors. Een projectontwikkelaar wil er  achttien woongelegenheden bouwen. Verschillende keren werd bij de gemeenten een vergunning aangevraagd, maar die werd elke maal (stilzwijgend) geweigerd. Nochtans staat het gebied als woongebied ingekleurd op de gewestplannen.

De omwonenden zijn blij met de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij vrezen dat hun rust, privacy en de natuur zal verdwijnen. Volgens de buurtbewoners zouden de verkeersonveiligheid en het aantal overstromingen toenemen.

De projectontwikkelaar kreeg in april 2012 uiteindelijk een verkavelingsvergunning van de provincie," omdat het gaat om een woongebied en het is beter om binnengebieden in te vullen dan ongerepte gebieden aan te snijden." Ook zouden er voldoende maatregelen zijn om wateroverlast te vermijden.

De omwonenden gingen hiermee niet akkoord en trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daar kregen zij voorlopig gelijk. ‘De Raad is van oordeel dat de wijze waarop het binnengebied zal worden aangesneden, een aanzienlijke impact zal hebben op het woon- en leefgenot van de verzoekende partijen’, klinkt het. De toegangsweg naar de verkaveling loopt vlak naast de bestaande woningen, wat de Raad in  haar overtuiging sterkt. Een andere kamer van de Raad moet zich nu buigen over de vraag tot vernietiging van de verkavelingsvergunning. Ongetwijfeld wordt heel de procedure dan opnieuw opgestart.

Streekvereniging Zenne en Zoniën volgt dit dossier van nabij op. Wij zijn van mening dat een juist evenwicht tussen verschillende ruimtelijke functies niet alleen in landbouw-, natuur- en industriegebieden moet gelden. Ook woonzones hebben nog steeds recht op voldoende natuurlijk evenwicht.