zaterdag 30 maart 2013

Sint-Pieters-Leeuw schrapt RUP Wilderveld

RUP Wilderveld definitief van de baan

 
Bron: Editiepajot
 
Zenne en Zoniën is blij met de schrapping van het project, dat veelte grootschalig was en verstedelijking op een dienblad serveerde.
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw heeft een gemeenteraadsbeslissing over de definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld ingetrokken nadat de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gemeenteraadsbeslissing beval. Het RUP, zoals opgesteld door de vorige coalitie werd naar de prullenmand verwezen.
Hierdoor wordt de vernietiging ervan door de Raad van State overbodig, zullen de kosten van de annulatieprocedure door de Raad van State wegvallen, zal de rechtszekerheid onmiddellijk hersteld worden, waar dit nu door de schorsing onduidelijk was en kan men sneller met de opmaak van een RUP starten. Bij de start van de nieuwe legislatuur beloofde de N-Va/CD&V meerderheid rekening te houden met de wensen van de omwonenden.
Wilderveld_grote_fotoDe nieuwe bestuurscoalitie in Sint-Pieters-Leeuw (N.Va / CD&V) zegde van bij haar aantreden het RUP Wilderveld, waartegen zo veel protest geweest is van de omwonenden, niet te behouden zoals het door de vorige bestuurscoalitie werd goedgekeurd.
Hiermee komt een voorlopig einde aan het verhaal van het protest tegen het RUP Wilderveld. Deze golf van protest ontstond spontaan in de zomer 2010, toen bij het openbaar onderzoek de wijkbewoners massaal hun bezwaren uitten tegen de plannen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De inwoners vreesden dat de leefbaarheid van hun woonwijk zwaar zou worden geschaad door de inbreiding met oorspronkelijk 800 nieuwe woningen, waarbij ook de schaarse groene plekken zouden worden opgevuld met wegen en huizen. Toen de gemeente doorzette en geen echt gehoor gaf aan de meer dan 500 bezwaarschriften, ontwikkelde zich gaandeweg een strijd tussen de wijkbewoners en het gemeentebestuur. De wijkbewoners verzamelden zich daarom in een wijkcomité ‘Wilderveld Verstikt’. Uiteindelijk leidde dit spontane volksprotest tot nooit geziene taferelen op het Leeuwse gemeentehuis met de rumoerige opkomst van honderden inwoners tijdens hoorzitting en gemeenteraad.