zaterdag 19 oktober 2013

Halles Onstuitbare Plannenmakerij

Editiepajot_halle_arkenvest_foto_merckx
Arkenvest. (Foto © Felix Merckx)
In de raadzaal van het stadhuis van Halle is zopas het RUP Parklaan-Zenne-Vondel voorgesteld. Echte plannen zijn er nog niet. Wel dikke nota's van het studiebureau D en A en veel plannen, die je kan consulteren op de stedelijke website. Samen meer dan 200 pagina's.  Dikke boterhammen dus, waar je de tanden kan op stuk bijten.  Zien we door het bos de bomen? Of door de bomen het bos?

Tous au Travail!

Het RUP Parklaan-Zenne-Vondel omvat het gebied tussen de Zenne, de scholencampus van het Heilig HartéCollege, het Possozplein, de Maandagmarkt, de bibliotheek, het stadspark, de Minderbroedersstraat en de Arkenvest.
Doelstelling is volgens het schepencollege van Halle  het verbeteren van de commerciele kern, de uitbouw van een nieuw wandelcircuit, het opwaarderen van de Zenne, het vaststellen van de randvoorwaarden voor het stadsvernieuwingsproject Arkenvest, een verhoogde verkeersveiligheid en een kwalitatieve erfgoedzorg. Vooraleer dit RUP goedgekeurd wordt door alle instanties zijn er geen concrete plannen. Wel kon vernomen dat de voorziene ondergrondse parking aan de Arkenveste slechts voor 25% onder het stadspark zal komen te liggen. Deze ondergrondse parking is niet alleen voor de handelszaken en de bewoners, maar krijgt ook een openbaar karakter. De projectontwikkelaar zal ook mee moeten instaan voor de financiering van het stadspark.
Het stadsvernieuwingsproject Arkenvest moet kern- en handelsversterkend zijn. Daarom moeten de toegangswegen komen langs de Basiliekstraat en de Molenborre. Het wordt geen mega-project, maar een kleinschalig project. Het woongedeelte zal gerealiseerd worden in samenwerking met Woonpunt Zennevallei en Vlabinvest.
Het openbaar onderzoek voor dit project loopt tot 18 november. Wij komen er uitvoerig op terug.
met dank aan Editiepajot.