donderdag 21 november 2013

Bos niet langer Verspipperd

 project tegen versnippering Zoniënwoud

(Belga) De volgende vier jaar moet het Life+-project de versnippering van het Zoniënwoud tegengaan. Het woud wordt doorsneden door verschillende verkeersassen, maar met het project zullen door de aanleg van faunapassages en een ecoduct de verschillende ecologische hotspots met elkaar verbonden worden. Het project werd vanmiddag gelanceerd in het Bosmuseum in Hoeilaart door Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. 
Herman Van Rompuy stelt project tegen versnippering Zoniënwoud voor Het Life+-project draagt officieel de naam OZON, wat staat voor Ontsnippering van het Zoniënwoud. En versnipperd is het 5.000 hectare grote boscomplex zeker: boven, onder en langs de Ring rond Brussel en de E411 worden verschillende ecologisch waardevolle gebieden door betonstroken en een spoorlijn doorkruist en dus afgesneden van elkaar. Deze versnippering verhindert dat dieren van het ene naar het andere gebied migreren en zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties wanneer dieren toch de wegen oversteken.
Met het Life+-project zullen meer dan 10 faunapassages en een ecoduct aangelegd worden. Daarvoor is een budget beschikbaar van 6.716.040 euro, waarvan de helft van Europa komt.

Concreet worden gepland: een groot ecoduct over de Ring tussen Groenendaal en Waterloo, vier boombruggen over de Ring en E411, ter geleiding van onder meer eekhoorns, boommarters en vleermuizen, en drie ecotunnels voor de migratie van onder meer dassen en amfibieën.