Tussen de Kapittelbeek en het Consciencepad komen grasbufferstroken, zodat er minder aarde in de beek terecht komt en het onderhoud minder intensief wordt.