maandag 24 maart 2014

Wordt Witte Roos stiller?Geluidswerende maatregelen bij Interbeton en Amacro 

(met dank aan de nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu)


Buurtbewoners uit de wijk De Witte Roos en de firma’s Interbeton en Amacro zaten donderdagavond 20 maart 2014 in de collegezaal van het gemeentehuis samen om te praten over de geluidshinder die deze bedrijven voor de buurt vooral ‘s nachts veroorzaken.

Interbeton verhoogt berm

Interbeton veroorzaakt voor de buurtbewoners ‘s nachts lawaaihinder. Uit een opgelegde geluidsstudie in 2013 bleek dat de firma de normen oversteeg en dat vooral de betonmixers die zich op het terrein verplaatsen voor de meeste last zorgen.
Er werd een saneringsvoorstel gedaan om de huidige berm te verhogen richting wijk De Witte Roos.
Stefan Carpentier van interbeton: ‘Eigenlijk gaat het om het ophogen van een bestaande berm. In de bestaande berm is bovendien een opening waardoor het geluid zijn weg zoekt. Dat gat maken we ook dicht; de werken zijn net gestart en zullen een drietal weken duren. We hebben simulaties laten uitvoeren en hieruit blijkt dat we op bepaalde momenten toch nog 0,70 decibel boven de geluidsnorm zullen zitten. Na de werken zal een nieuwe meting gehouden worden.’
De buren hopen dat deze verhoogde berm een verbetering zal zijn. Al vestigden ze er meteen de aandacht op dat de wijk vooral bestaat uit bel-etages. Dit betekent dat hun slaapkamer op minstens zes meter boven de grond ligt en dus mogelijks boven de in opbouw zijnde geluidswal.
Evi Deconinck, Interbeton: ‘ Er zal steeds veel activiteit in de vroege ochtend zijn daar de vraag op werven naar beton dan het hoogst is. Veel meer dan overdag of tegen de avond. Verder hebben we ’s nachts 2 vrachtwagens rijden die naar onze verschillende klanten mortel vervoeren’.

Amacro investeert in extra geluidswerende maatregelen

Amacro heeft sinds midden 2013  geluidsstudies uitgevoerd. Hier bleken vooral de voedingsbunker en de mengtoren voor lawaaihinder te zorgen.
Amacro nam hiervoor Milieuadviesbureaus MAVA onder de arm en in februari hebben ze een eerste geluidswerende maatregel uitgeprobeerd.
Roel Vleeracker, MAVA: ‘ De trilplaten van de silo’s bleken voor de ergste geluidsoverlast te bezorgen bij metingen. Deze trilmotoren stonden ingesteld op 100% en werden verlaagd naar 30% van hun kracht. Een controlemeting die we uitvoerden toonde aan dat er een verbetering was maar dat we het streefdoel nog niet bereikt hadden. Een maatregel die we nu gaan uitproberen is het vervangen van de trilplaten door een zwaarder model. Ook dit zou minder lawaai moeten veroorzaken. We hopen dat we dan onder de geluidsnorm komen. Als de nieuwe platen geïnstalleerd zijn zullen we terug gaan meten. Als dat niet volstaat zal er moeten gedacht worden aan omkasting, maar dit is een zeer dure zaak’.

Toekomst?
Vele buurtbewoners hopen na jaren van klachten dat de beide firma’s zich eindelijk aan de wettelijke nachtelijke geluidsnormen zullen houden.