maandag 21 april 2014

Lot tussen Hoop en Berusting

 Meer dan 300 Lottenaren op straat voor hun kerk

Editiepajot_bart_devill___kerk_lot
foto Bart Devillé
Het comité ‘Behoud de Sint-Jozefkerk’ organiseerde op paaszaterdag een ‘Tocht van de Hoop’ en een kerkwake in het centrum van Lot en aan de kerk. Meer dan 300 Lottenaren kwamen opdagen , de vooruitzichten zien zij eerder somber in.

Er werd verzameld op het Articplein om een ‘Tocht van de Hoop’ tot een goed einde te brengen  aan de Sint-Jozefkerk.
Hier werden de deelnemers verwelkomd op orgelmuziek, niet in de kerk, wel er buiten. Immers het college van burgemeester en schepenen had besloten de kerkdeuren ook nu dicht te laten omdat het gebouw niet meer voor publiek verzekerd is en niet langer openbaar.
Opvallend bij deze ‘Tocht van Hoop’ was de afwezigheid van het gemeentebestuur. Van de CD&V, sp.a-Groen, Open Vld meerderheid was enkel raadslid Annie Casaer-De Reymaeker aanwezig, van de oppositie raadsleden Ben Weyts en Bruno Lerminiaux van N-VA.
Toespraken werden gehouden door Jan Blykers en Daniel Walckiers van het comité. Rudi Coone zorgde voor bindteksten. Een oproep werd gedaan tot geïnteresseerde personen die, verenigd in een denktank, samen nadenken en op zoek gaan naar een bevredigend project, een project waar Lot en de Lottenaren beter van worden. Heel wat deelnemers aan deze ‘Tocht van Hoop’ zien het wel niet zitten…. ‘De verenigingen van Lot mogen het vergeten, de gemeente wil alleen geld krijgen van de kerk’.
(met dank aan Hugo Devillé, Editiepajot).