maandag 28 juli 2014

Vallen Halse bruggen in het water?Regeerakkoord baart bestuur Halle zorgen

Bron: Het Nieuwsblad/Ingrid Depraetere


Burgemeester Dirk Pieters is ongerust over de plannen ( of het gebrek aan plannen)  van de Vlaamse regering voor zijn Stad.  In Het Nieuwsblad laat hij die bekommernis optekenen. Wij citeren:

"Het nieuwe regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD baart Halle zorgen. Heel wat zaken waar de stad zit op te wachten, staan er niet in vermeld.

‘Ik erken dat er de voorbije weken hard is gewerkt en er gestreefd is naar een consensus. Maar anderzijds kan ik niet onder stoelen of banken steken dat ik als burgemeester van Halle wel danig ongerust ben over wat er in dit regeerakkoord staat’, zegt burgemeester Dirk Pieters, zelf lid van CD&V, dat mee bij de onderhandelingen betrokken was.

‘Ik vind het schitterend dat we met Ben Weyts (N-VA) uit Beersel eindelijk nog eens een minister hebben uit onze regio’, zegt burgemeester. ‘Maar ik lees niets over de intunneling van de A8 die ons werd beloofd, een ringweg rond het Dassenveld om de Edingensesteenweg te ontlasten, over de geplande moderniseringswerken rond het kanaal en zo meer. Er werden wel in details maatregelen vermeld over het optimaliseren van de Ring en het moderniseren van het kanaal in de noordrand. Ik hoef er geen tekening bij te maken dat dit me verontrust’.

Geen centrumstad

‘Bovendien lees ik ook niets over het erkennen van Vilvoorde en Halle in de rand als centrumsteden. Beiden steden hebben specifieke problemen en zouden als centrumgemeenten aanspraak kunnen maken op meer geld om die problemen aan te pakken’, zegt Pieters. ‘Misschien wil men dat opvangen door het gemeentefonds te herschikken, maar ook daarover lees ik niets. Te begrijpen natuurlijk, want dan moet men aan het budget raken van grote steden zoals Antwerpen en Gent, die men mijn inziens heeft willen sparen’.

Ook over de maatregelen die gepland zijn voor de Vlaamse rand om de verstedelijking tegen te gaan, is er grote onduidelijkheid. ‘Zo is niet duidelijk of men daarmee de enge Vlaamse rand die paalt aan Brussel bedoelt, of men ook het stedelijk gebied dat aansluit bij die rand erbij neemt. Zoniet valt Halle overal buiten en moeten we niet rekenen op extra aandacht voor wonen, milieuzorg, welzijn en zo meer’, zegt Dirk Pieters."