zondag 29 juni 2014

Splitsing BHV is Vlaamse Ramp voor de Rand

Kamerverkiezingen 25 mei 2014
Uitslagen kanton Sint-Genesius-Rode
Het kanton Sint-Genesius-Rode bestaat uit Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel en Wezembeek-Oppem (zie kaart). Het kanton is nieuw: het werd opgericht bij de zesde staatshervorming. Daarom is een vergelijking met de Kamerverkiezingen van 2010 niet heel zinvol. 

Het kanton Rode ligt in de kieskring Vlaams-Brabant, maar de kiezers konden er voor de Kamerverkiezingen1 ook stemmen voor Brusselse lijsten. Officieel heeft 59% van de kiezers gestemd voor een Brusselse lijst en 41% voor een Vlaams-Brabantse lijst, maar in dat laatste cijfer zitten ook alle blanco en ongeldige stemmen. Van alle geldige stemmen is 65% naar Brusselse lijsten gegaan en 35% naar Vlaams-Brabantse lijsten.aantal stemmen % % % %
ingeschreven kiezers 44.429 100


uitgebrachte stemmen 39.778 89,53 100 100
geldige stemmen 36.034
90,59
100
uitgebrachte stemmen voor Vlaams-Brabantse lijsten 16.387

41,20
geldige stemmen voor Vlaams-Brabantse lijsten 12.643


35,09
blanco of ongeldige stemmen 3.744
9,41

stemmen op Brusselse lijsten 23.391

58,80 64,91

1net zoals voor de Europese verkiezingen

Bron: http://www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1234

 Merkwaardig:

1.Als we 10 tot 15%   blanco en ongeldig als een realistisch gemiddelde beschouwen, komen de Vlamingen in de Rand er nog bekaaider af. Evenwel:

2. Kleine en eigenaardige correctie: alle eentalig Vlaamse lijsten voor Brussel kregen in de Vlaamse Rand  (Kieskanton Rode, de faciliteitengemeenten dus) samen  8,48 % van de stemmen.  Die zijn uiteraard allemaal verloren gegaan. De Vlamingen hebben als gevolg van de splitsing van BHV geen verkozenen uit Brussel meer in de Kamer.

Niet alleen de absolute cijfers zijn  hier van belang,  Het ingenieuze compromis dat de zesde staatshervorming ons heeft geschonken, is natuurlijk een aanzet voor nieuwe Franstalige aspiraties. 

De onderliggende boodschap is bovendien: een minimale integratie in je streek (Vlaams Gewest) of (Vlaamse) gemeenschap is geen democratische verplichting. Gooi daar maar eens een federale Kieskring tegen aan.Rand in Cijfers

Enkele opvallende cijfers

 http://www.docu.vlaamserand.be/ned/resource-detail.asp?ResourceId=880

De Vlaamse Rand telt 414.297 inwoners. Dat is 7,6% meer dan in 2003. In de noordrand is de groei het grootst.  

13,7% heeft een vreemde nationaliteit. 30,8% is van buitenlandse herkomst, in Kraainem loopt dat op tot 44,7%. Ook in Machelen, Vilvoorde en Zaventem zien we percentages boven de 40%.

374 inwoners behaalden vorig jaar een inburgeringsattest. 5.937 mensen volgden een cursus Nederlands, 314 een alfabetiseringscursus Nederlands.* 

Waar in Vlaanderen in 2012 gemiddeld 118 op de 1000 mensen verhuisden, waren dat er in de faciliteitengemeenten 128 en in de rest van de Vlaamse Rand 115. In Drogenbos waren het er zelfs 185, dat is meer dan in Brussel (migratie-intensiteit 167).

De werkloosheidsgraad is de laatste 10 jaar toegenomen van 5,94 naar 6,46%. De Vlaamse en Vlaams-Brabantse percentages zijn over dezelfde periode gedaald. 44,6% van de werkzoekenden gaf in 2013 aan geen of slechts beperkt Nederlands te kennen. In de 6 liep dat op tot 64%.

Het gemiddelde inkomen is hoog (18.709€) in vergelijking met het Vlaamse (17.146€) en zeker met het Brusselse (12.885€) gemiddelde. Maar die cijfers maskeren een groeiende kloof: 15,6% van de aangiften is kleiner dan 10.000€, 19,1% is groter dan 50.000€ (Vlaamse gemiddelden respectievelijk 14 en 14,8%, Brusselse gemiddelden 20,6% en 9,5%). 

In 37% van de gezinnen met pasgeboren kinderen is het Nederlands de moedertaal, in 35,9% is dat het Frans, in 27,1% zijn het andere talen. In de 6 faciliteitengemeenten is het Nederlands in slechts 14,9% van de gezinnen de moedertaal. Het leerlingenaantal van de basisscholen steeg de afgelopen 10 jaar, vooral in het Nederlandstalig onderwijs, maar ook in het Franstalig (faciliteiten)onderwijs.

Een gewoon huis kost 266.829€ (Vlaamse gemiddelde 212.238€), een appartement 219.540€ (Vlaamse gemiddelde 210.577€). Die prijzen zijn op 10 jaar tijd ongeveer verdubbeld.

* Nederlands tweede taal (NT2) in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of een centrum voor basiseducatie (CBE).

vrijdag 6 juni 2014

Blundert Halle?

Gelezen op Facebook.  Auteur: BH Rik Wouters ( BH: beruchte , bekende, beroemde,
Hallenaar)
VLAAMSE RENAISSANCESTADHUIS UIT 1616 WEGGEMOFFELD ACHTER TRIBUNE

Het Vlaamse Renaissancestadhuis uit 1616 op de Grote Markt wordt weer eens weggemoffeld achter een lelijke kiosk die gedurende maanden amper zal gebruikt worden voor activiteiten waarop de deelnemers en een verloren gelopen paardenkop de enige aanwezigen zullen zijn. 

Waarom heeft Halle zo weinig eerbied voor haar (kunst)geschiedenis en kunstpatrimonium?! Ik voel plaatsvervangende schaamte.

Tot zover het commentaar van Rik Wouters. Laat ons weten wat je er zelf van denkt!
Vind ik leuk· ·

dinsdag 3 juni 2014

Pajots Wandelparadijs

Grootste wandelnetwerk Vlaanderen gaat open


Bruegel trekt z’n wandelschoenen aan! Het bestaande wandelnetwerk in Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal breidt uit naar Bever, Galmaarden, Herne en stukken van Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Ook Oost-Vlaanderen doet mee met Geraardsbergen en Ninove. Bewandel het paradijselijke Pajottenland en stippel je eigen wandelingen uit langs meer dan 750 km trage wegen.

Grootste wandelnetwerk Vlaanderen
Openingsfeest
Op zondag 15 juni is er het openingsfeest van het grootste wandelnetwerk van Vlaanderen van 13.00 uur tot 18.00 uur in Baljuwhuis, Kammeersweg 2, centrum Galmaarden.
Activiteiten voor jong en oud:
- wandelen langs de knooppunten;
- stiltewandeling naar Congoberg;
- wandelen en koetsritten naar Trekpaardenmuseum;
- koesterburen: Ringmus, Markpad;
- fotozoektocht Pajottenland van je bomen/dromen;
- koesterburenkermis en Vlaamse volksspelen;
- streekproducten in de Baljuwtuin;
- muziek en optredens in kiosk.

Bij de nieuwe wandelkaart zit een infobrochure met tips en uitleg over het landschap, de natuur en het rijke erfgoed van het Pajottenland. De kaart is vanaf 15 juni verkrijgbaar in het toerismekantoor van Sint-Pieters-Leeuw of via www.toerismevlaamsbrabant.be.

Wil je graag al eens kennismaken met het vernieuwde wandelnetwerk? Wij hebben voor jou een suggestielus ontworpen van de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Leeuw naar de Sint-Martinusbasiliek in Halle. Veel stapplezier!

Peters/meters gezocht
Ben jij een enthousiaste wandelaar? Toerisme Vlaams-Brabant zoekt vrijwilligers die peter of meter van een van de lussen willen worden. Wat moet je doen als peter of meter? Je controleert op regelmatige basis (min. 2 keer per jaar) de bewegwijzering van een of meerdere parcours en geeft hierover feedback zodat het wandelnetwerk optimaal blijft.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met toerisme Vlaams-Brabant via het nummer 016 26 77 96 of routecontrole@vlaamsbrabant.be.