zondag 18 januari 2015

Commissaris kan weer Binnen


Is Witse Gered?
Sint-Rochus herademt
Het wijkcomité Sint-Rochus bracht vandaag heuglijk nieuws.   Hierna  hun mededeling:

"We kunnen jullie meer vertellen over de bestemming van de Albertsite!

Een tijdje geleden hebben we als wijkcomité reeds onze bezorgdheid geuit over de bestemming van het intussen ( deels) leegstaand gebouw. De geruchten dat er appartementen op zouden komen, werd gecounterd door VZW De Winde. Dat is een groep van mensen die al een hele tijd samenwerkt om een school op te richten.

Daar er in Halle, en meer bepaald in onze wijk, echt nood is aan een bijkomende school, is deze locatie een ideale plek om hun harde werk gerealiseerd te zien. Ze hebben dan ook van de stad uit de voorkeur, boven projectontwikkelaars.

Wat hun project voor ons, als wijkcomité, bewonderenswaardig maakt, is dat zij een buurtschool willen oprichten. En dat is voor ons van groot belang.

De verenigingen die momenteel de turnzaal gebruiken, de Jeugddienst die in de kelder repetitieruimtes heeft en die door onze jeugd gebruikt wordt: ze zouden allemaal op de locatie kunnen blijven! Dat verdient absoluut onze steun. Voorts willen ze meer doen dan dat: samenwerking met andere verenigingen willen ze verder uitbouwen, want de conciërgewoning zullen ze ook ter beschikking stellen voor verenigingen en mensen uit de buurt.
Ook de speelplaats zien ze als een ontmoetingsplek voor onze kinderen. Kortom, ze zullen voor ons meer dan een school zijn!


Geen appartementen, dus geen toename van verkeer ( ze hebben een heus mobiliteitsplan opgemaakt). Nog een hoogbouw zou onze wijk een pak grijzer maken, zeker daar, zo centraal gelegen. En nog meer plaatstekort in de reeds volle scholen.
Onze kinderen krijgen een extra gezellige en warme plek om te spelen.

En onze verenigingen kunnen blijven bestaan. Daar staan wij volledig achter!

Ze hebben een facebookpagina gemaakt, je kan ze steunen door deze te liken. Ze heet De Winde.

--
Vriendelijke groeten

Wijkcomité St-Rochus

GA NAAR WEBSITE
GA NAAR FACEBOOK"
 
 

Als dat geen goed nieuws is
logo

De onafhankelijke Streekvereniging Zenne en Zoniën vzw is  blij met deze positieve evolutie in de Halse Sint-Rochuswijk.  Wil je ons en onze werking beter leren kennen?  Neem dan verder een kijkje op www.zevendekracht.tk