maandag 26 januari 2015

Ontfransing in de Rand


Cijfers die niet liegen
images.jpg
Wij hebben ons de jongste tijd gebogen over de cijfergegevens die via officiële bronnen op Internet  kunnen  geconsulteerd worden. Zie hiervoor dit bestand: File1-Thuistaalcijfers.pdf.

Hieruit blijkt dat er van ontfransing hoegenaamd geen sprake is. En ontnederlandsing en  internationalisering kan je ook eufemismen noemen voor verdere verfransing. Het Nederlands staat er steeds minder goed voor in onze streek.

De cijfers in het werkingsgebied van Zenne en Zoniën vermelden we in een rode kleur.

Maak zelf de berekening
logo

Streekvereniging Zenne en Zoniën  bekijkt  de cijfers en trekt conclusies. Maak zelf de berekening en ga na of er echt redenen zijn om optimistisch te zijn over de taal die ons allen verbindt in Vlaams-Brabant.

Houd er ook rekening mee dat cijfers niet alles zeggen en vaak verschillend geïnterpreteerd (kunnen) worden.