dinsdag 17 februari 2015

Laekenweide LotOp de weide tussen Zittert, Dworpsestraat en Pastoriestraat in de Beerselse deelgemeente Lot bouwt Woonpunt Zennnevallei binnenkort alles samen 64 woongelegenheden. De nieuwe wijk krijgt de naam Laekenweide. Het plan kadert binnen het Bijzonder Plan van Aanleg Blokbos.
Het perceel van anderhalve hectare krijgt een woonerf zonder doorgaand verkeer waar de snelheid wettelijk tot 20 kilometer per uur beperkt is. De aanleg van het wegdek gebeurt met waterdoorlatende klinkers.
Er komt ook een wadi, een bufferings- en infiltratievoorziening  die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal; zie wadi, en is ook een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie. Praktisch komt dat neer op een weide waarin een soort van opvangbekken ligt, een poel die bij hevige regenval kan volstromen.
Andere kenmerken van het erf zijn de afwezigheid van parkeerplaatsen op de rijweg die 7,5 meter breed wordt, aanplanting van bomen en groen en een centrale hoge boom als markeerpunt. Aan de westelijke kant wordt een bestaand pad verbreed tot 3,5 meter. De nieuwe wijk krijgt ok 19 aparte parkeerplaatsen. Zuidelijke en zuidwestelijke oriëntatie zijn kenmerkend voor de inplanting.
In een eerste fase komen er zestien eengezinswoningen die verhuurd worden met latere aankoopoptie. Er zijn meteen ook twaalf ADL-woningen (Assistentie Dagelijks Leven), alle op gelijkvloers niveau. Duplex verhuurappartementen zijn ook in het project opgenomen.
Elke wooneenheid heeft eigen parkeervoorziening. De eerste fase, waarvan de realisatie ten vroegste in 2016 kan starten, omvat 40 wooneenheden en kost zowat 5 miljoen euro. Voor de tweede fase is er nog geen timing.
De bouw van sociale koopwoningen is in heel Vlaanderen afgeschaft. Vandaar dat er samengewerkt wordt met Vlabinvest voor in totaal 16 “grondgebonden” huizen die wel gekocht kunnen worden. Woonpunt Zennevallei mikt op een mix in de bevolkingssamenstelling en wil deze huizen verkopen aan mensen die net iets meer middelen hebben, maar toch onvoldoende om op de gewone woningmarkt correct aan hun trekken te komen.
De huizen hebben twee bouwlagen, de appartementsgebouwen drie, allemaal met plat dak. Kroonlijsthoogte wordt 6 meter voor de huizen, 9 voor de appartementsblokken. Voor de ADL-woningen – in de tweede fase komen er nog vier bij – krijgtt een permanent bemande hulpcentrale een onderkomen in één van de appartementsblokken nabij de kerk. Dan wordt eventueel ook nog een gebouw opgetrokken lang de Zittert ter hoogte van het bestaande speelpleintje dat wat kleiner kan worden.
De plannen zijn maandagavond 16 februari 2015 voorgesteld op een buurtinformatievergadering. De belangstelling was niet bijzonder groot. Informatie via info@wpz.be.