dinsdag 21 april 2015

Burgemeesters trekken ten aanvaalHalle Vilvoorde beweegt

35 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde hebben zich verenigd in het ‘Toekomstforum Halle Vilvoorde’, waarmee ze samen naar de overheid stappen voor meer middelen, omdat Halle-Vilvoorde op heel wat vlakken minder krijgt dan andere Vlaamse regio‘s.

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben het startschot gegeven voor het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Samen met Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de Rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland, willen ze de levenskwaliteit van de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal.’

Er zijn vijf themawerkgroepen: Mobiliteit, Onderwijs en Ontnederlandsing, Ruimtelijke Ordening en Wonen, Verstedelijking en Integrale Veiligheid en Welzijn en Zorg. 

Concreet wordt onder meer een verhoging van het gemeentefonds met 1,3 % gevraagd, de optrekking van de welzijnsvoorzieningen naar het algemene Vlaamse niveau en de vrijwaring van de Vlaamse eigenheid.