zaterdag 20 februari 2016

Halle Immobiele CentrumstadBegin 2016  wierp Halle zich in de media op als miskende "Centrumstad" in de Vlaamse Rand. Halle trad daarmee in het spoor van de mediagenieke Hans Bonte uit Vilvoorde.

"De groeiende uitdijing van Brussel naar de rand brengt specifieke problemen mee, ook voor Halle. Om die beter de baas te kunnen, vragen de burgemeesters van Halle-Vilvoorde om Halle en Vilvoorde officieel als centrumstad en de regio als centrumregio te erkennen.
 
“De laatste jaren ervaart ook Halle zeer concreet de uitdeining van Brussel. Verstedelijking brengt niet alleen welvaart en banen met zich mee, maar ook tal van andere problemen. We staan voor grote uitdagingen, maar daartegenover staan geen middelen om die aan te gaan”, zegt de Halse burgemeester Dirk Pieters  in Het Nieuwsblad.

“Zo merken we ook in Halle een bevolkingstoename en een instroom van inwoners vanuit het Brusselse. Het legt een druk op de vastgoedprijzen en op onze scholen, die nu al volzitten. Het aandeel mensen onder de armoedegrens neemt toe. Het toenemende aantal gezinnen veroorzaakt meer files, druk op de open ruimte en ook de vraag in de zorg en de gezondheidszorg stijgt. We willen dat onze regio een leefbare streek blijft. Daarom is het nodig dat Halle en Vilvoorde de erkenning als centrumsteden krijgen en de regio Halle-Vilvoorde de erkenning van centrumregio. Het zijn niet alleen Halle en Vilvoorde die daar om vragen, maar het voltallige Toekomstformum, het platform van alle burgemeesters uit Halle-Vilvoorde. Vlaanderen onderschat duidelijk de druk die we vanuit Brussel ondergaan.”

“Uiteraard houdt een erkenning als centrumstad in dat we meer middelen zouden krijgen voor onder andere buurtwerking, kinderopvang, onderwijs, veiligheid, mobiliteit, welzijn en zo meer. Het zijn zaken waar nu volledig onze eigen middelen in moeten steken en waardoor we noodgedwongen ook een vrij hoge belastingdruk moeten hanteren”, zegt Pieters.

“Het gaat bovendien niet alleen om extra middelen, maar ook om dienstverlening. Om extra dienstverlening te krijgen, zoals bijvoorbeeld loketten van bepaalde instanties of subsidies voor bijvoorbeeld kinderopvang, vissen we altijd achter het net, omdat steeds wordt gekozen voor centrumsteden”, zegt Pieters. “We lanceerden de vraag naar de erkenning als centrumstad en als centrumregio al meermaals, maar telkens kregen we te horen dat er geen geld beschikbaar is. Toch blijven we op deze nagel kloppen, omdat een erkenning voor de toekomst van Halle-Vilvoorde zo belangrijk is”.

Tot zover de klaagzang. Maar:

Bij dit verhaal horen vele kanttekeningen.  Zo ziet iedereen met eigen ogen dat de bouw- en immobiliënsector de jongste jaren niet heeft stilgezeten en gouden zaken kan doen.  In die sector is de stad Halle wel uitermate ambitieus. En die ambitie staat niet alleen in schril contrast met het lot van de sukkels die onder de armoedegrens zitten (en die volgens het stadsbestuur dus maar blijven aanspoelen) en met de "druk op de open ruimten", ze dreigt ook het verkeersimmobilisme tot een torenhoog probleem te maken.  Veel mensen  zien dat waarschijnlijk met lede ogen aan en vermoeden dat het officële stadsverhaal op zijn minst voor nuance vatbaar is. Aan de ene kant is er een enorme groei van  prestigieuse nieuwbouwprojecten, aan de andere kant ontbreken blijkbaar de wil en de middelen voor een evenwichtige groei. En op die evenwichtige groei van Halle als stad hebben alle inwoners recht. Maar zoals altijd: niets zo gemakkelijk als andermans geld uitgeven, de schuld bij de anderen leggen  en klagen dat je zelf te weinig krijgt.