maandag 19 september 2016

Vernieuwing van de VaarT

Infomarkten vernieuwing kanaal Charleroi

Boten_op_kanaal
Felix Merckx
 Waterwegen en Zeekanaal NV trekt op dinsdag 20 september het terrein op voor de eerste van drie infomarkten die de waterwegbeheerder in samenwerking met de lokale gemeentebesturen organiseert rond de streefbeeldstudie voor de opwaardering van het kanaal naar Charleroi in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

 Het kanaal naar Charleroi heeft al een hele geschiedenis achter de rug.  De waterweg ontstond rond 1830 als verbinding tussen onze hoofdstad en de steenkoolbekkens in Wallonië.  Hoewel er sindsdien herhaaldelijk aanpassingswerken werden uitgevoerd, voldoet het kanaal vandaag niet meer aan de behoeften en is het aan een grondige opwaardering toe.  Het doel is daarbij niet alleen om sluizen en bruggen aan te passen om het kanaal beter toegankelijk te maken voor schepen. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wil ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren, zodat het er voor iedereen (nog) aangenamer toeven en ondernemen wordt.  

 De streefbeeldstudie die de krachtlijnen bepaalt voor deze broodnodige modernisering op de grondgebieden van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos, is zo goed als klaar.  Tijd dus om bewoners en ondernemers in deze gemeenten kennis te laten maken met dit ambitieuze plan!  Op de infomarkten die Waterwegen en Zeekanaal NV organiseert in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen kan het publiek na een korte inleidende presentatie over het project een bezoek brengen aan de tentoonstellingsruimte waar de plannen aan de hand van infopanelen bevattelijk worden voorgesteld en waar men tegelijk vragen kan stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van W&Z en de gemeente. 

 Op volgende locaties en data kan het publiek infomarkten bezoeken:

  • 20 september '16: Sint-Pieters-Leeuw - om 16, 17, 18, 19 en 20u00 in zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198
  • 13 oktober '16: Beersel - om 18, 19, 20 en 21u00 in zaal Blokbos, Beerselsestraat 2
  • Nog te bepalen: Drogenbos
 Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. 

Bron: Editiepajot/F. Merckx