maandag 17 oktober 2016

Buizingen 16 oktober 2016


  200 wandelaars begaan met trage wegen Trage Weg in Buizingen. De deelnemers leerden veel bij over de oorsprong en landschappelijke ontwikkeling van hun streek. Ze waardeerden de andere kijk die ze krijgen op hun dagelijkse leefwereld vanaf de talrijke voetwegjes door bos en land.
 Heel veel interesse ging uit naar de voetwegverbindingen rond Centrum Lindegroen en kleuterschool De Buiteling. Het voornemen van de stad om op beide plaatsen definitief verbindingswegen voor voetgangers te ontwikkelen, vond algemene bijval. Bij Lindegroen zal boven een ondergrondse regenwaterafvoer een voetweg komen van de Degelaenstraat naar de Nachtegaalstraat. De doorsteek van de Kleutersbaan naar de Degelaenstraat via kleuterschool De Buiteling zal behouden blijven, mits een kleine omleiding rond de geplande nieuwbouw. Heel de dorpsgemeenschap kijkt mee dat de wegen er ook daadwerkelijk komen!.

Na afloop werden indrukken verwerkt en contactgegevens vernieuwd bij een drankje aangeboden door Natuurpunt Halle, dat samen met werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant instond voor de organisatie.

Bron Editiepajot