maandag 21 november 2016

Elux Halle verbergt Sint-ElooishospitaalOndergrond Halse stadskern verdient blijvende aandachtHet oude Eluxgebouw aan het  Oudstrijdersplein  in Halle dat momenteel wordt afgebroken,  verbergt waarschijnlijk een archeologische site. Het voormalige Eluxpand ligt  namelijk aan het uiteinde van de voormalige tuin van het Sint-Elooishospitaal, dat tot aan de Franse bezetting overeind bleef. Het klooster is al in 1371 vermeld.   Archeoloog  dr.René Borremans, een absolute autoriteit inzake het  Halse archeologische patrimonium, zegt hierover: “Het archeologisch onderzoek van 1995 heeft bewezen dat het in feite  rond 1350 ontstond. Nu, onder de kloostergebouwen werden overblijfselen gevonden van oudere  bewoning, namelijk sporen van een nederzetting uit de IJzertijd (La Tène-periode) en  overblijfselen van drie huizen uit de 10de eeuw. En ten slotte: paalsporen van huizen uit de 11de en 12de eeuw.  


In de IJzertijd liep de Groebbegracht waar nu de Theunckensstraat ligt. Later verplaatste de beek zich ietwat meer westwaarts (Oudstrijdersplein). Vermoedelijk heeft de vroegmiddeleeuwse en de middeleeuwse nederzetting zich langsheen deze beek ontwikkeld (en niet rond de Basiliek!). Het is dus niet uitgesloten dat er sporen van vroege bewoningen op het terrein tussen het Oudstrijdersplein, de Minderbroedersstraat en de Korte Vest aanwezig zouden zijn.”Ghislain Stas van Streekvereniging Zenne en Zoniën trok daarom op onderzoek uit en kreeg zopas de bevestiging van wat hij al vermoedde. De dienst RO van Halle bevestigt dat de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw op deze site de voorwaarde bevatte dat er een archeologische onderzoek dient te gebeuren, op bindend advies van Onroerend Erfgoed. De eigenaars zijn dus verplicht hieraan te voldoen. Volgens Ghislain Stas bewijst dit dat  het Halse archeologische erfgoed permanente waakzaamheid en aandacht vraagt.