zondag 27 november 2016

Wij bouwen Voort


Ruimte voor Erfgoed
huis teirlinck
Erfgoed is wat wij goed willen bewaren. De moeite waard om te bewaren en te erven. In die zin behoren landschappen, merkwaardige gebouwen, typische natuurrelicten, dorpsgezichten en trage wegen zeker tot ons erfgoed.

Streekvereniging Zenne en Zoniën vzw wil graag het Vlaams en landelijk karakter van haar werkingsgebied bewaren. Onze vrijwilligers kennen de streek en zijn permanent op zoek naar het waardevolle grote en kleine, verborgen, bedreigde of verwaarloosde erfgoed. Een klein overzicht.

Vroeger

In 1972 en volgende jaren springt Zenne en Zoniën mee op de kar om de ‘Boesdaalhoeve’ in Sint-Genesius-Rode van afbraak te redden…

 Hof te Boesdaal (voor het eerst vermeld in 1223) was een landbouwnederzetting in gerode (gerooide) delen van het woud en groeide gaandeweg uit tot een van de grootste hoeven van Rode. Het huidige gebouw, een typische Brabantse, gesloten hoeve, dateert uit de achttiende eeuw - in de voorgevel kan je nog steeds het jaartal 1745 lezen. In de jaren zeventig moest ze normaliter plaats ruimen voor een hoogbouwcomplex. Heftige reacties van streekvereniging Zenne en Zoniën redden de gebouwen echter van afbraak en sinds 1974 is de hoeve officieel beschermd. Vanaf 1982 is ze door de Vlaamse overheid gerestaureerd en in 1997 werd ze een gemeenschapscentrum van de vzw  'de Rand'.

In 1976 en volgende jaren richt Zenne en Zoniën zich op de Meigemheide, uitgestrekt natuur-, bos- en landbouwgebied in de Beerselse deelgemeenten Alsemberg, Dworp Beersel en in Linkebeek om deze open ruimte nabij Brussel als landschap te laten beschermen. De bescherming is in 4 fasen afgerond. Hier loopt nu, met de steun van de Vlaamse overheid, het landschapsproject “Land van Teirlinck".

Streekvereniging Zenne en Zoniën lag ook mee aan de basis van de oprichting en de uitbouw van het Herman Teirlinckhuis aan de Uwenberg in Beersel in de jaren zeventig van vorige eeuw. Einde 2013 besloot het gemeentebestuur van Beersel het museum te sluiten en de villa met omliggende tuin te verkopen om het geheel te verkavelen. Vlaams Minister Geert Bourgeois heeft dat verhinderd en alles (de villa en omliggende tuin) als monument beschermd.

Het Teirlinckhuis is een Vlaams ankerpunt ten zuiden van Brussel. Teirlinck, kandidaat Nobelprijs Literatuur en bekroond met onder meer de Grote Prijs der Nederlandse Letteren, is een monument dat Kortrijk, Aalst, Brugge, Gent en Antwerpen ons benijden.

In 1993 deden Zenne en Zoniën en KGOK, werkgroep Oud-Halle, Sint-Lukasarchief e.a. het voorstel tot inventarisatie van de oude stadskern van Halle.   Die suggestie werd aanvaard en de stad gaf opdracht aan het Sint-Lukasarchief om deze inventaris te maken. Deze inventaris van een middelgrote stad is enig in Vlaanderen en mag worden beschouwd als een virtuele bescherming van de oude stadskern van Halle.

In januari 2014 vroegen we de bescherming van de Lotse Sint-Jozefskerk De neogotische Sint-Jozefskerk in Lot, deelgemeente van Beersel, Vlaams-Brabant, is opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed.

De parochiekerk dateert uit 1910 en is ontworpen door onder meer architect Herman Lemaire, baanbreker op het gebied van neostijlen. De gemeente Beersel en het bisdom willen de kerk echter liever kwijt. Volgens Streekvereniging Zenne en Zoniën moet absoluut worden vermeden dat men daarbij al te voortvarend te werk gaat. Wij vroegen daarom bij de Erfgoedcel Vlaanderen om een uitbreiding van de bescherming van het gebouw, zijn omgeving en de aanpalende pastorie als dorpsgezicht.

Recent

Maar ook vandaag werken wij in dezelfde zin verder.

24 april 2015: beschermingsaanvraag Warandepark en vijvers van Essenbeek samen met het actiecomité Red de Vijver van Essenbeek…

24 mei 2015: beschermingsaanvraag landschap van Hondzocht (Lembeek), dat mooi en naadloos aansluit bij het al bestaande cultuurhistorisch landschap Bogaarden-Bellingen…

27 mei 2015: beschermingsaanvraag portierswoning provinciaal domein van Huizingen.

17 oktober 2015: beschermingsaanvraag landschap Dries, Keldergat en Duling dat aansluit bij het Hallerbos, samen met de Natuurgidsen Zuidwest Brabant.

Van het agentschap Onroerend Erfgoed krijgen we geregeld lovende commentaar voor het geleverde opzoekingswerk en de aanvragen. Er is echter telkens dat spreekwoordelijk ‘addertje onder het gras’ waardoor deze beschermingsaanvragen het net niet halen.
 
Wie zijn wij?
IMG_20161016_101641_BURST005.jpg

Zenne en Zoniën is een onafhankelijke streekvereniging die begin jaren zeventig van vorige eeuw is opgericht. Wij willen  waardevol natuurlijk en onroerend erfgoed in onze streek  promoten en  beschermen.
 

Waar vind je ons?
Wij zijn vooral actief in Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

Hoe steun je ons?
Je kan lid worden voor maar 10 euro per jaar, bedrag over te maken op onze rekening IBAN BE70 9730 2781 8725 BIC: ARSPBE22. Vanaf 2017 vragen we aan wie het er voor over heeft een extraatje van 2euro. Dit op vrijwillige basis. Je bent meteen "steunend lid".

Wat krijg je van ons?
Uitnodigingen voor onze wandel- en andere activiteiten, jaarlijks zes nummers van ons ledentijdschrift ‘De Zevende Kracht’ en minimum tien keer per jaar onze elektronische nieuwsbrief (vandaag met een oplage van meer dan duizend mailadressen) met interessante streekgebonden wetenswaardigheden.

Contact
Op het web vind je ons onder http://zevendekracht.blogspot.be/ . Ons mailadres is zevende.kracht@telenet.be. Telefonisch kan je ons vinden via 02/356.24.78.
Op de Erfgoedmarkt
Wij zijn met een bescheiden stand aanwezig op de Erfgoedmarkt in Herne op vrijdag 9 december 2016. Aanvang 20 uur. De gemeente Herne, vzw HERinNEring en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei nodigen je uit op de eindejaarsdrink en erfgoedmarkt met als thema ‘Erfgoed Halleluja’.Ben je geboeid door het verleden? Ben je benieuwd welke organisaties zich in het Pajottenland en de Zennevallei bezighouden met erfgoed en geschiedenis? Wil je meer weten over de boeiende erfgoedprojecten die in de regio georganiseerd worden? Zorg dat je er bij bent!


Locatie: Dominicanessenklooster, H. Geeststraat 22-24, Herne

Iedereen met enthousiasme voor erfgoed is welkom. Nodig zeker uw erfgoedcollega’s en vrienden uit.