zaterdag 24 december 2016

Mooiere Markt en Possozplein in HalleHistorisch stadhuis wordt gerenoveerd


Het historisch stadhuis van Halle is aan een grondige, algemene restauratie toe. De stad ontving hiervoor een premie van 2.092.454,32 euro. Het stadhuis krijgt ook een nieuwe achterbouw. Deze achterbouw is noodzakelijk om het gebouw toegankelijk te maken. Voor het nieuwbouwproject voorziet de stad 1.587.520 euro. Er is nog geen ontwerp voor deze nieuwbouw goedgekeurd. Deze budgetten worden ook nog ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van 20 december 2016. De restauratiewerken starten in 2017.Bovenop de premie van de Vlaamse overheid zal de stad van 2017 tot en met 2020 zelf ook investeren:  3.246.451 euro voor de algemene restauratiewerken en 1.587.520 euro voor de nieuwe achterbouw.

De restauratiewerken omvatten:

  • Restauratie van het dak en daktimmerwerk
  • Restauratie van de gevels
  • Restauratie van het interieur
  • Vernieuwen van de technische installaties
  • Integraal toegankelijk maken van het gebouw
  • Herbestemming van het gebouw

Het nieuwbouwproject bestaat uit:

  • een nieuwe multifunctionele toegang
  • een nieuw trappenhuis met liften, sanitair en techniek

De restauratiewerken starten in 2017, de bouwwerken aan de achterzijde in 2018. De werken zullen vermoedelijk in 2019 eindigen.


Bron Stad Halle