zondag 18 december 2016

Na Lot nu Ruisbroek

Het gemeentebestuur, de centrale kerkfabriek, de kerkfabriek van Ruisbroek, de parochie van Ruisbroek en enkele betrokken inwoners van “Ruisbroek droomt” zijn ingegaan op de oproep van de Vlaamse overheid in verband met   “een ontwerpend haalbaarheidsonderzoek inzake transformatie van Kerkgebouwen”. Alle partijen zijn het er over eens dat de kerk van Ruisbroek moet blijven bestaan, zowel als gebouw als voor de eredienst.  Ze willen wel nagaan welke nieuwe functie het schip van het gebouw in de toekomst kan krijgen.

Dit "herbestemmingsonderzoek" zal circa 6 – 8 maanden in beslag nemen. Het moet uitmonden in een gedeeltelijke herbestemming  op basis van een gedetailleerde kostenraming.

De belangrijkste afspraken en uitgangspunten zijn de volgende:
1, Het  initiatief  komt van het gemeentebestuur, uiteraard na een informatieronde bij het centraal kerkbestuur en het kerkbestuur Ruisbroek. Bij de herwaardering van het dorpscentrum, wil het gemeentebestuur graag ook de kerk integreren, zowel functioneel als stedenbouwkundig.        
2, De kerk blijft bewaard als gebouw. Een afbraak is uitgesloten.    
3, Een gedeelte van de kerkruimte blijft bewaard  en opgewaardeerd  voor de katholieke eredienst.
4, Tenslotte zal worden bestudeerd  welke maatschappelijk relevante invulling aan een ander gedeelte van de kerk kan krijgen.
5, Een gedeeltelijke herbestemming kan enkel als het bisdom hiermee instemt.