vrijdag 23 december 2016

Op het RandjeBeleidsbrief Vlaamse Rand 2016-2017Het Documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand maakte recent wat het zelf noemt "een subjectieve, niet-exhaustieve selectie" uit de beleidsbrief van Ben Weyts voor de Vlaamse Rand, waarvan wij een onderdeeltje zijn.

Wij citeren: "We maken onderscheid tussen het beleid dat specifiek voor de Vlaamse Rand wordt uitgetekend onder voogdij van minister Ben Weyts zelf, en het beleid dat zijn collega's in de Rand voeren en dat de minister coördineert.

Specifiek Randbeleid
 
Minister Weyts lanceert ook volgend jaar twee oproepen voor impulssubsidies. Een jury selecteert uit de ingediende projecten diegene die het Vlaamse en groene karakter van de Rand het meeste bevorderen. Vorig jaar was dat o.a. Expat op pad, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Zaventem, Tervuren en Hoeilaart voor een beter onthaal van expats. Het project loopt over 3 jaar en wordt gecoördineerd door vzw ‘de Rand'.

Vzw ‘de Rand' bestaat in 2017 20 jaar. Het viert die verjaardag met een artistiek programma met Nederlandstalige muziek i.s.m. Nekka, en met een symposium in het najaar. De werking van de vzw wordt ook aangepast aan het nieuwe decreet deugdelijk bestuur. Daartoe komen er een decreetswijziging en een statutenwijziging, waarna geïnteresseerde kandidaten zich kunnen melden voor de functie van onafhankelijke bestuurder. Er wordt ook een regeringscommissaris aangesteld. 

Weyts publiceert eind 2016 ook een kaart met alle toegankelijk groen dat de Vlaamse Overheid in de Rand beheert. Daarna laat hij de overige groeneigendommen oplijsten. 

Weyts wil een goed onderbouwd Randbeleid, en ondersteunt daartoe een aanpassing van de site van het Documentatiecentrum en ook de tweede Taalbarometer. 

Deze taalsurvey bij 2500 Randbewoners wordt in 2017 voorbereid. In 2018 zal het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) de enquêtes en analyses afronden. Weyts laat ook een mogelijke afstemming van het informatieaanbod in de Rand onderzoeken.

Andere beleidsdomeinen

Weyts is ook mobiliteitsminister en stelt een ontdubbeling van de Ring rond Brussel in het vooruitzicht. Er komen ook ruim 40 kilometer extra fietspaden, 60 kilometer nieuwe tramsporen en een trambus tussen de Heizel en de luchthaven. 

Samen met zijn collega van cultuur laat hij een onderzoek voeren naar de haalbaarheid van een cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand. Dat onderzoek zal drie jaar duren. 

Er is daarnaast drie miljoen vrijgemaakt voor aan aantal verstedelijkte kernen in Halle-Vilvoorde die niet erkend zijn als centrumstad, maar wel te kampen hebben met grootstedelijke problemen. 

Op het vlak van onderwijs komen er de volgende jaren 1.540 extra plaatsen bij in scholen in de Vlaamse Rand."

Bron: documentatiecentrum Vlaamse Rand. Nieuwsbrief december 2016.