woensdag 7 december 2016

Waarom Boomkapppingen in HalleBoomkappingen zorgen voor onrust in Halle

Streekvereniging Zenne en Zoniën kreeg de jongste dagen verschillende klachten binnen van omwonenden en natuurliefhebbers over het onverwacht vellen van bomen op het grondgebied van de stad.
Het gaat meer bepaald over de bovenste bermkant van de ring om Brussel ter hoogte van de A. Bosmansstraat in Buizingen en over het vellen van bomen langs de Beerstestraat die gedeeltelijk wordt heraangelegd.

Bij de stad Halle was blijkbaar niemand vooraf op de hoogte van deze werkzaamheden. De stadsdiensten en de Milieuraad blijven zelf ook in het ongewisse over de ware toedracht.
De stedelijke milieuraad heeft dit thema veelvuldig besproken en ontving onlangs nog een afvaardiging van het Agentschap Wegen & Verkeer tijdens een milieuraadszitting. Daar bleek dat ze zoveel mogelijk groen sparen, maar dat functionele en veilige wegen hun hoofdbekommernis zijn. 
Vermoedelijk kaderen de intensieve snoeiwerkzaamheden binnen die filosofie. Indien de kap kadert binnen een gefaseerd terugzetbeheer (bermbeheer), dan is een kapvergunning niet nodig.
Desalniettemin kijkt Zenne en Zoniën uit naar een reactie van het Agentschap Natuur & Bos en het Agentschap Wegen & Verkeer. Volgens de vereniging is er wel nood aan degelijke informatie voor en aan de burgers.