maandag 30 januari 2017

Linkebeekse Komedie

Tot en met 2018 zal Damien Thiéry niet rechtsgeldig benoemd kunnen worden als burgemeester van Linkebeek. De Raad van State heeft het beroep van de Franstalige liberaal onontvankelijk verklaard omdat hij al tweemaal hardleers bleek, en geeft de facto Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) gelijk. 
 
Midden december 2015 trokken de Linkebekenaren opnieuw naar de stembus voor buitengewone verkiezingen.  Op 29 februari 2016 droeg de gemeenteraad van Linkebeek Damien Thiéry een derde maal voor als kandidaat voor het burgemeesterschap. Daags nadien vernietigde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) het besluit van de gemeenteraad. Even later weigerde ze hem te benoemen.

Carrousels

Thiéry had deze keer de oproepbrieven nochtans wél conform de taalwetten verstuurd, maar dat maakte weinig indruk op het rechtscollege. De Raad van State oordeelt dat Thiéry de komende twee jaar niet benoemd kan worden als burgemeester. 'Het feit dat de gemeenteraad er, zelfs na haar tweede arrest, in volhardt om verzoeker voor te dragen voor de functie van burgemeester en zo probeert om een nieuwe situatie in het leven te roepen', zo oordeelt de Raad van State, 'stemt niet overeen met de wil van de wetgever om een einde te maken aan de carrousels. Ze kunnen in deze gemeentelijke bestuursperiode dan ook niet tot een benoeming van betrokkene leiden.'

Gevolg is allicht dat de ontslagnemende burgemeester Eric De Bruycker (ProLink) de sjerp blijft dragen - ook al gaf hij eerder al aan ontslag te willen nemen. De Bruycker wordt immers niet gedragen door de (Franstalige) meerderheid van de gemeenteraad.

Raad van Europa

Na 2018 liggen de kaarten anders. Door een wetswijziging zal het niet langer mogelijk zijn om 'carroursels' te hebben zoals in Linkebeek. Intussen moeit ook de Raad van Europa zich met de kwestie. Vorige week maakte het orgaan bekend dat er begin februari een delegatie naar Linkebeek afzakt om de niet-benoeming van Thiéry te onderzoeken.

Onze overtuigingDie Raad van Europa (die helemaal niet bevoegd is in deze materie, maar zich wel voor de kar van bepaalde Franstaligen laat spannen) heeft eerder al gezanten gezonden. Die gaven Thiéry telkens gelijk.  De Comedia Linckebeckiana zal dus nog even voortduren. Mensenrechten, gelijkheidsbeginsels, discriminatie en andere zware termen zullen nogmaals bovengehaald worden. De "pacificatie" is nog niet voor morgen.  Daarvan zijn wij stellig overtuigd.

Bronnen: Belga, De Standaard.