vrijdag 13 januari 2017

Wemmel heeft Bezwaar tegen Eurostadion(Bron: BRUZZ) Wemmel gaat bij buurgemeente Grimbergen een bezwaarschrift indienen, tegen de bouw van het Eurostadion. Dat meldt burgemeester Walter Vansteenkiste aan BRUZZ. “Het gaat om een 15-tal concrete bezwaren, gaande van mobiliteit tot de infiltratie van het regenwater.”

Dinsdag was er in Wemmel een infovergadering van Ghelamco, over het nog te bouwen Eurostadion, op Parking C. Zo’n 350 aanwezigen uitten hun bezwaren. Maar nu gaat ook het schepencollege van de gemeente Wemmel officieel een bezwaarschrift indienen bij buurgemeente Grimbergen. Zowel burgers als gemeentebesturen kunnen dat nog tot 14 januari doen, in het kader van het openbaar onderzoek dat voorafgaat aan de beslissing over de milieuvergunning.

“We hebben een 15-tal concrete bezwaren”, vertelt Vansteenkiste aan BRUZZ. “Dat zijn bezwaren rond mobiliteitsoverlast, veiligheid voor de zwakke weggebruiker, lichtvervuiling, geluidsvervuiling, de verwerking van het afvalwater, de infiltratie van het regenwater enzovoort.”

Dat laatste baart de gemeente Wemmel grote zorgen, omdat Wemmel lager ligt dan Parking C. “Het grootste gedeelte van Parking C is op dit moment semi-permeabel, waardoor de afstroming vertraagd wordt. Nu wil men via boringen het hemelwater versneld laten insijpelen, wat misschien een stijging van het grondwater tot gevolg heeft.”

Deze mogelijke problemen werden al besproken in het eerder goedgekeurde milieueffectenrapport (MER). Maar, zo zegt Vansteenkiste: “We hebben onze twijfels bij het MER. Een aantal boringen en studies lijken ons te beperkt om een betrouwbaar resultaat te geven, dus onze ongerustheid blijft.”

Lees meer