dinsdag 7 februari 2017

Sponsors voor mirakelschilderijen Halle


Sponsors gezocht om waardevolle ex voto's te restaureren

Nog acht mirakelschilderijen te gaan

 

De werkgroep Pro Arte Hallensis is op zoek naar sponsors om de acht resterende mirakelschilderijen uit de Halse basiliek te kunnen restaureren. Dertien ex voto's zijn inmiddels gerestaureerd en wachten om terug gehangen te worden in de basiliek. 

In 1993 lanceerde de vzw Pro Arte Hallensis een ambitieus  restauratieproject voor de 21 mirakelschilderijen van de Halse basiliek. 'Deze schilderijen hingen in de torenhal achteraan in de basiliek en waren in bijzonder slechte staat. De meesten waren helemaal zwart geworden van vuil en ouderdom, zodat niemand nog merkte hoe waardevol die schilderijen eigenlijk waren. De schilderijen dateren uit de zeventiende eeuw. Het gaat om schenkingen van mensen die op een of andere manier de zwarte Onze-Lieve Vrouw van Halle wilden bedanken voor een  verhoord gebed.

 'Naar aanleiding van de restauratiewerken aan het basiliekgebouw vonden wij dat ook deze schilderijen in ere moesten worden hersteld. We zochten privé-sponsors die elk een schilderij voor hun rekening wilden nemen', zegt Ghislain Stas van Pro Arte Hallenens. "In totaal hingen er in de Halse basiliek 21 mirakelschilderijen. Dertien ervan zijn nu al gerestaureerd."

Pro Arte Hallensis laat de sponsors zelf het schilderij kiezen dat ze graag willen financieren. Een gift van 750 euro is al voldoende. Hierop laat Pro Arte Hallensis de schilderijen dan onder handen nemen door kunstacademies die een opleiding restauratie in hun aanbod hebben zitten, zoals Anderlecht of Antwerpen. 

"Wie een schilderij en dus een stukje Hals erfgoed laat restaureren, kan dit ook fiscaal aftrekken. We kregen hiervoor toelating via de Koning Boudewijnstichting. Onze aanvraag werd opnieuw goedgekeurd", aldus Ghislain Stas. "Ook voor kleinere bedragen sponseren is mogelijk, eventueel om nog andere kunstwerken onder handen te nemen. Fiscale attesten kan je krijgen vanaf 40 euro".

Binnenkort start  alvast de restauratie van een van de overblijvende mirakelschilderijen. Familieleden van Rolf Kirchausen uit Krefeld nemen de sponsoring op zich. Kirchausen was een van de Duitse soldaten die in september 1944 het leven lieten bij achterhoedegevechten op het kruispunt van de Edingensesteenweg en  de Steenweg op Bellingen in Hondzocht. Hij kreeg drie jaar geleden een vermelding op het oorlogsmonument in Hondzocht waarop zijn familie toen uitgenodigd was. 

Bronnen: Ghislain Stas, Het Nieuwsblad, Editiepajot.