vrijdag 17 maart 2017

Natura 2000 voor iedereenOpenbaar onderzoek  Natura 2000-programma


De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.

De Vlaamse Regering heeft onlangs het Vlaams Natura 2000-programma voorlopig vastgesteld. Dit programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van de natuurdoelen. Het beschrijft de doelen en de verschillende acties die uitgevoerd moeten worden, zoals het aanpassen van het instrumentarium, het wijzigen van de wetgeving, het opmaken van de engagementen en het opstellen van managementplannen.

Het Vlaams Natura 2000-programma gaat over heel Vlaanderen. Daarom spelen ook de Halse inwoners een rol. Het voorlopige plan kan je vinden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek .

Van 7 maart tot en met 7 mei ligt het plan in openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan je je opmerkingen doorgeven. Het plan is iedere werkdag raadpleegbaar op het stadhuis op de dienst openbare werken,  van 9 tot 12 uur en op afspraak van 14 tot 16.30 uur.