zaterdag 4 maart 2017

Vrijwilligers

Elke week is er wel ergens een "week van", zoals er ook elke dag ergens ter wereld  een "dag van" wordt gevierd. Momenteel loopt dus "de week van de vrijwilliger".

Als je dat allemaal trouw moet volgen en er de nodige sympathie moet voor  opbrengen, lig je wel een paar weken of dagen in de lappenmand.

We hoeven er dus beter niet al te veel aandacht aan te besteden.

Wat ons toch niet belet er even op te wijzen dat ook Zenne en Zoniën een zuivere vrijwilligersvereniging is. En wel nogal uniek in haar soort: natuur, milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De verenigingen die deze belangstellingssferen combineren zijn in de Vlaamse Rand en in Vlaanderen op de vingers van één hand te tellen.

Brengen vrijwilligers burgerdemocratie en samenhorigheid in de samenleving?  Wij vragen, u antwoordt.