vrijdag 28 april 2017

Grasduin eens in de Grasmusdreef in Linkebeek

Voor de fotowedstrijd met Erfgoed  als thema, raadt onze man in Linkebeek een bezoek aan de Grasmusdreef aan.  Deze maand is ideaal voor degelijk fotomateriaal. Hij kent ze zelf  tamelijk goed, maar vond ook inspiratie op de website van Onroerend Erfgoed.

Grasmusdreef


©Vlaamse Gemeenschap


"Hellende straat, deels holle weg, ten zuiden van het dorpscentrum van Linkebeek als verbinding tussen Dwersbos (aan de Viskwekerij, n.v.d.r.)) en de Hollebeekstraat. Residentiële omgeving met villa's die niet altijd even goed zichtbaar zijn van op de straat omwille van het hoogteverschil tussen het lager gelegen straatniveau en de hogere percelen die bovendien met begroeiing zijn afgeschermd.

De villa's dateren voornamelijk uit het begin van de 20ste eeuw, zoals de nummers 47 en 47A, kadastraal ingetekend in 1910 met uitbreiding naar rechts in 1913. In 1975 werd het complex grondig verbouwd, maar de voorgevel van het rechtervolume is intact gebleven, met origineel schrijnwerk. In de straat zijn ook jongere realisaties te vinden zoals nr. 82 naar ontwerp van J. Geerinck (die woonde in de Vijversdreef nr. 24) uit het begin van de jaren 1960 of nr. 35 uit de jaren 1970. In de westelijke kant van de straat, ter hoogte van nr. 80 zijn nog de restanten te vinden van een brug die vroeger de Grasmusdreef overspande. Naar verluidt werd deze brug rond 1908 gebouwd en rond 2004 afgebroken. 

In het oostelijke begin van de straat ligt de voormalige woning van kunstenaar Dolf Ledell, nr. 9. Hij bouwde hier zijn atelier in 1930. De woning op zich is niet zo opmerkelijk, maar het reuzegrote betonnen vrouwenbeeld in de voortuin is één van de twee beelden die een paviljoen sierden op de wereldexpo van 1945 in Brussel."
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Linkebeek, Sectie B, 1910/17, 1913/31 en 1975/58 (nrs. 47 en 47A), 1971/20 (nr. 35).
  • Gemeentearchief Linkebeek, Bouwaanvragen 1930 en 1961 (dossier 1432).
Bron: DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs: Daveloose, Barbara