donderdag 27 april 2017

Langs het Beukenlandschap naar het huis van Teirlinck

Het Beukenlandschap is een kasseiweg die uitgeeft op het Herman Teirlinckplein

Wil je het dorp van Teirlinck en zijn woonomgeving verkennen en op de gevoelige plaat vastleggen? Dan vertrek je vanaf het Beukenlandschap en verbreed je geleidelijk je horizont. Creatieve  fotografen vinden hier ongetwijfeld hun gading. Het huis en de tuin van Teirlinck, de kerk, het oud gemeentehuis: zovele beschermde plekken die een reportage waard zijn.

De omgeving van de kasseiweg genaamd 'Beukenlandschap' of 'weg nummer zes', bestaat uit een klein beukenbestand (Fagus sylvatica) op de zuidelijke flank van de Beerselberg, die hierdoor sterk geaccentueerd wordt.

Historiek

Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) wordt de weg Beukenlandschap weergegeven als een weg door een bosbestand. De kaart van Vandermaelen (1846-1854) toont de weg te midden van akkers. Het grootste deel van dit bosbestand is intussen verdwenen.

Beschrijving

Een deel van het resterende beukenbestand is, ten gevolge van ziekte en storm, gekapt en opnieuw aangeplant. De Beerselberg is op de steile oostelijke rand van de Zennevallei gesitueerd, ten oosten van het kasteel van Beersel.

De ondergrond bestaat ter hoogte van het beschermde landschap uit grijze klei tot silt behorende tot het Lid van Moen. De textuur van de bodems op de Beerselberg varieert van droog zandleem lager op de helling in het westen tot droog zand hoger op de helling . Ten zuidoosten van het beschermde landschap komt een band matig droge zandleembodem zonder profiel voor . De oorspronkelijke bodemtypes zijn binnen het beschermde landschap echter grotendeels verdwenen ten gevolge van bebouwing.
  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant DB000193, Omgeving van weg nr. 6, genaamd ‘De Beuken’, briefwisseling.
  • De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000.

Auteurs: Cox, Lise
Datum tekst: 2013


Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kasseiweg Beukenlandschap, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302348 (geraadpleegd op ).