dinsdag 16 mei 2017

Halle blijft groeien

Halle snijdt drie hectare aan

De stad Halle laat 3 hectare verkavelen tussen de Bergensesteenweg 182 en de Edingensesteenweg 169. Het gaat volgens de documenten die in het kader van het Openbaar Onderzoek nog tot donderdag 18 mei kunnen worden ingekeken, om "woon- en retailontwikkeling"  met onder meer "een grootschalige kleinhandelszone van 7.366 m2, een fitnessruimte van 390 m2, een stedelijk woongebied met 97 wooneenheden en een polyvalente ruimte van 239,3 m2" . Er is ook nog plaats voor 5 individuele woningen.


Dit gebied  krijgt geen doorgaand gemotoriseerd verkeer maar zal "doorwaadbaar" zijn voor zwakke weggebruikers. Volgens de inrichtingsstudie (www.charlier-consult.be) zijn de afzonderlijke handelsruimten bestemd voor Aldi, een meubelwinkel en een doe-het zelf zaak (waarvan de merk- of eigenaarsnamen niet worden genoemd).
Er verdwijnen bij de aanleg drie bestaande bosgebieden: één van 1300, een ander van 2780 en ten slotte  één van 1866 m2.  Volgens het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid  is de totale ontbossing  aangewezen.  De verkavelaar kiest voor een financiële vergoeding in het kader van de Boscompensatieregels. Deze bedraagt 1,98 € per m2, maar voor de eerste zone moet die met een factor 1,5 en voor de tweede met een factor 2 vermeerderd worden. De verdwenen bomen leveren de gemeenschap dus 18564.48 € op.
Volgens het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse ligt het gebied in ambachtelijke zone, bufferzone en woongebied. Volgens he Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor het Kleinstedelijk Gebied Halle is het een Zone voor  Stedelijke Ontwikkeling en Fietsverbinding (n.v.d.r. naar Dassenveld). Deze laatste moet blijkbaar worden verlegd in vergelijking met het het oorspronkelijk opzet.
Wie zich woensdag- of donderdagvoormiddag nog vrij kan maken, kan de plannen en studies tussen 9 en 12 uur gaan inkijken op de Dienst Ruimtelijke Ordening van het stadhuis aan het Oudstrijdersplein.  Er  is een 65 bladzijden  tellende studie over de mobiliteit, een archeologische  evaluatie van 48 bladzijden, een Archeologisch programma van maatregelen  van 22 pagina's en een motivatienota van 7 bladzijden. Daarnaast nog  talloze plannen en andere documenten.  De  verkavelingswijziging die door Databuild, de projectontwikkelaar, wordt gevraagd, gaat terug  naar oorspronkelijke plannen van 1966. Bezwaren indien uiterlijk 18 mei 2017.